Lưu trữ thể loại: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì

Để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có các công cụ cơ bản đó là Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lượng giá trị xã hội của hàng hóa được đo bởi yếu tố nào?

Lượng giá trị xã hội của hàng hóa được đo bởi yếu tố nào

Các hàng hóa có thể so sánh được với nhau về mặt giá trị. Vậy, xét về mặt lượng, thì lượng giá trị hàng hóa được đo lường như thế nào?

Khái niệm tư bản cố định và tư bản lưu động – Ý nghĩa của việc phân chia cặp phạm trù trên?

Khái niệm tư bản cố định và tư bản lưu động

Việc phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức sản xuất và kinh doanh, giúp cho các nhà quản lý đưa ra được các biện…

Mô hình cung cầu là gì? Sử dụng đồ thị cung cầu để giải thích các trường hợp thực tiễn

Trong kinh tế học, mô hình Cung cầu là mô hình kinh tế cơ bản thường gặp trong phân tích các hoạt động kinh tế. Vậy mô hình cung cầu là gì? Đường cung, đường cầu ?

Chức năng của tiền tệ là gì? Đâu là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ?

Tiền là loại hàng hóa đặc biệt, thực hiện 5 chức năng cơ bản khi đem vào trong lưu thông. Tuy nhiên, để thấy được chức năng nào quan trọng nhất thì cần lưu ý nội dung của…

Hệ số co giãn của cầu theo giá, theo thu nhập và theo hàng hóa liên quan

Hệ số co giãn của cầu theo giá

rong kinh tế học vi mô, đường cầu luôn có xu hướng biến đổi khi có sự thay đổi từ phía giá hàng hóa, từ phía thu nhập và hàng hóa liên quan. Để lượng hóa sự thay đổi của…

Ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trường

Sự điều tiết, dẫn dắt của quy luật kinh tế vừa tạo ra những ưu thế, tác động tích cực thúc đẩy lực lượng sản xuất, nhưng cũng vừa tiềm ẩn những hạn chế, những mặt trái…