Lưu trữ thể loại: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Tiểu luận Kinh tế chính trị | Quy luật giá trị và vai trò của nó trong Kinh tế thị trường

Trong kinh tế thị trường, tác động của các quy luật kinh tế là tất yếu khách quan. Một trong những quy luật có tác động mạnh mẽ, điều tiết các chủ thể kinh tế là Quy luật…

Kinh tế thị trường hiểu như thế nào mới đúng? Kinh tế chính tri

Có nhiều khái niệm về kinh tế thị trường ,ở đây, dưới góc độ Kinh tế chính trị chúng ta giải thích vấn đề kinh tế thị trường là gì?

Hướng dẫn cách viết Lời mở đầu Kinh tế chính trị hay nhất

Việc viết bài tiểu luận Kinh tế chính trị còn nhiều bỡ ngỡ đối với các bạn sinh viên, bởi vậy, bài viết sau sẽ gợi ý cho các bạn một số cách viết lời mở đầu tiểu luận…

Vai trò nhà nước trong bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích như thế nào?

Nguyên nhân của những mâu thuẫn, xung đột xã hội chủ yếu bắt nguồn từ quan hệ lợi ích kinh tế giữa các chủ thể như: người lao động với người sử dụng lao động; như mâu…

Chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt. Liên hệ vận dụng

“Chứng minh sức lao động là một hàng hoá đặc biệt từ đó liên hệ đến học tập của bản thân để sau khi tốt nghiệp có thể gia nhập thị trường lao động một cách thuận lợi hoặc…

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930, như thế nào?

Từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Trần Phú chủ trì đã quyết định đổi tên Đảng…