Lưu trữ tác giả: GloryEdu

Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đâu và định nghĩa thế nào cho đúng?

Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đâu

Khi nhà nước xuất hiện, pháp luật cũng bắt đầu được thiết lập và được nhà nước sử dụng như là một công cụ để quản lý xã hội, bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp thống…

Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Mô hình Kinh tế thị trường ở Việt Nam vừa có những tính chất chung của nền kinh tế thị trường thế giới, lại có những đặc trưng riêng do đặc thù về điều kiện lịch sử của…

Công nghiệp hóa là gì? Các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu trên thế giới

Công nghiệp hóa chính là một trong những cuộc cách mạng về kinh tế về kỹ thuật vĩ đại mà loài người đã và đang trải qua. Công nghiệp hóa là gì?

Quy luật giá trị là gì? Nội dung của quy luật giá trị – Kinh tế chính trị

Nội dung của quy luật giá trị là gì

Quy luật kinh tế luôn tồn tại khách quan, trong phạm vi Kinh tế chính trị, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các quy luật cơ bản của kinh tế thị thị trường, trước hết là :…

AVC là gì trong kinh tế vi mô? Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kinh tế là gì?

Doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kinh tế

Trong kinh tế học, chi phí phản ánh số lượng các nguồn lực đã sử dụng được quy ra tiền để sản xuất ra hàng hóa nhằm tạo doanh thu ở đầu ra. Lợi nhuận sẽ bằng doanh thu…

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chủ nghĩa duy tâm duy vật trong triết học

Vấn đề cơ bản của triết học là gì

Triết học đóng vai trò quan trọng trong đời sống và trong nghiên cứu sự vật hiện tượng. Để giúp người đọc làm rõ nội dung của triết học, bài viết trả lời câu hỏi quan…

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì

Để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có các công cụ cơ bản đó là Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Cách tăng dung lượng ổ cứng cho máy ảo Vmware

Việc tăng dung lượng ổ cứng cho máy ảo Vmware là một công việc rất đơn giản, và dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn thực hiện. 1. Cài đặt để tăng dung lượng ổ cứng trên VMware Bước 1: Đầu tiên, bạn mở phần mềm máy ảo VMware lên và chọn máy […]