AVC là gì trong kinh tế vi mô? Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kinh tế là gì?

Doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kinh tế

Trong kinh tế học, chi phí phản ánh số lượng các nguồn lực đã sử dụng được quy ra tiền để sản xuất ra hàng hóa nhằm tạo doanh thu ở đầu ra. Lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí. Chính vì vậy doanh nghiệp nào cũng có hai việc phải nghĩ tới, làm sao để tăng doanh thu và làm sao để giảm chi phí? Bài viết này, hãy cùng giasuglory.edu.vn tìm hiểu về một vài thuật ngữ quan trọng như ta tc, avc là gì trong kinh tế vi mô và sau đó đi đến nội dung doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kinh doanh nhé.

Một số thuật ngữ trong kinh tế vi mô

Cùng giải nghĩa một số thuật ngữ cơ bản trong kinh tế vi mô trước khi tìm hiểu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Chi phí kinh tế là gì?

Chi phí kinh tế hay còn gọi là chi phí cơ hội, là khái niệm phản ánh chi phí sử dụng những nguồn lực khan hiếm vào sản xuất hàng hóa, dịch vụ bằng giá trị của các cơ hội bị bỏ qua.

AVC là gì trong kinh tế vi mô?

Avc trong kinh tế vi mô là viết tắt của Average variable cost, được gọi là chi phí biến đổi bình quân. Đây là tổng chi phí biển đổi trên một đơn vị sản phẩm phát sinh khi công ty tham gia vào quá trình sản xuất ngắn hạn.

AFC là gì trong kinh tế vi mô?

AFC là gì trong kinh tế vi mô
AFC là viết tắt của chi phí cố định bình quân

Trong kinh tế học thì AFC là viết tắt của chi phí cố định bình quân, là chi phí sản xuất cố định (FC) chia cho số lượng (Q) sản phẩm sản xuất.

Chi phí cố định bình quân AFC là những chi phí phát sinh với số lượng cố định, bất kể mức sản lượng được sản xuất. Đây là chi phí cố định trên mỗi một đơn vị sản phẩm.

Fc là gì trong sản xuất kinh tế vi mô?

Vc fc là hai thuật ngữ kinh tế được tìm hiểu nhiều nhất. Trong kinh tế vi mô, fc là viết tắt của chi phí cố định. AFC = FC/Q chính là chi phí cố định bình quân. Tức là cứ mỗi một đơn vị sản phẩm được tạo ra thì tổng chi phí cố định là bao nhiêu.

Vc là gì trong kinh tế vi mô?

Vc là chi phí biến đổi. Ta có AVC=VC/Q là chi phí biến đỏoi bình quân. Tức là cứ mỗi sản phẩm tạo ra thì tổng chi phí biến đổi là bao nhiêu.

ATC là gì trong kinh tế vi mô?

Atc trong kinh tế vi mô là chi phí bình quân, chi phí tính trên mỗi đơn vị sản lượng. Trong đó có bao gồm tất cả mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất. Tổng chi phí bình quân ATC sẽ được tính bằng công thức chi phí cố định bình quân giảm. Bởi tổng chi phí cố định được phân bổ cho mức sản lượng là ngày một lớn hơn theo thời gian.

Xem Thêm Bài Viết  Sự ra đời của phép biện chứng duy vật?

Marginal cost là gì?

Marginal cost là gì
Marginal cost là chi phí bổ sung để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm

Marginal cost là chi phí cận biên, được hiểu là chi phí bổ sung để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Chi phí cận biên sẽ được tính bằng cách lấy sự thay đổi của tổng chi phí khi quyết định sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa chia cho sự thay đổi của sản lượng hàng hóa được sản xuất.

Ví dụ, công ty A sản xuất 150 sản phẩm, tổng chi phí 150 triệu đô la. Do nhu cầu thị trường tăng nên đã sản xuất nhiều hơn 50 sản phẩm với tổng chi phí bổ sung là 40 triệu đô la. Vậy chi phí cận biên marginal cost trường hợp này là 40 triệu đô la chia cho 50 sản phẩm. Mỗi sản phẩm 800.000 đồng.

Vì trong công thức TC = FC + VC, FC không phụ thuộc vào sản xuất, kể cả không sản xuất FC vẫn vậy. Còn VC phụ thuộc vào từng đơn vị sản phẩm được tạo nên cho nên chi phí cận biên MC khác với tổng chi phí bình quân là ATC.

Doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kinh tế là gì?

Doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kinh tế
Doanh thu, chi phí và lợi nhuận là những vấn đề được quan tâm nhất trong kinh tế

Chi phí là gì?

Chi phí bao gồm hai loại là chi phí kinh tế và chi phí kế toán (tính toán). Chi phí kinh tế được đo bằng giá trị thị trường của các nguồn tài nguyên cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. Chi phí kế toán là những chi phí bằng tiền mà doanh nghiệp thực sự đã bỏ ra, nó được tính toán thông qua nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp. Chi phí kế toán chỉ bằng chi phí kinh tế khi mà nó tính đủ nhưng thường là chi phí kế toán nhỏ hơn nhiều so với chi phí kinh tế

Thường nguồn lực tài chính sẽ được tính đủ kiểu như nếu như gửi 10 tỷ vào ngân hàng sẽ được 700tr một năm. Nếu dùng 10 tỷ đó để kinh doanh mà không gửi ngân hàng thì trên sổ sách kế toán sẽ không có khoản chi phí 700tr -> Chi phí kinh tế – Chi phí kế toán = 700 triệu.

Nhân lực cũng có thể được tính đủ vào chi phí kế toán đối với doanh nghiệp lớn. Một GĐ doanh nghiệp vẫn tính lương cho chính mình hàng tháng, và coi đó là chi phí. Một người kinh doanh cá thể có thể sẽ quên trả lương cho mình; lúc đó họ chưa tính đủ.

Các chi phí ngoại ứng ví dụ như làm ô nhiễm nguồn nước chẳng hạn sẽ rất khó tính được chi phí vì người khác phải chịu. Ở đầu vào có những khoản lợi ích ngoại ứng mà doanh nghiệp không thể biến nó thành doanh thu ví dụ như doanh nghiệp trồng cao su sẽ không thu được tiền nhờ cây cối của anh ta tạo ra không khí trong lành.

Xem Thêm Bài Viết  Ý nghĩa bước ngoặt cách mạng do Mác thực hiện trong triết học?

Tóm lại, chúng ta chỉ nên quan tâm tới chi phí kế toán và cố gắng tính toán hết các khoản chi phí cơ hội của các tài nguyên được sử dụng. Việc ghi lại các nghiệp vụ thu chi của doanh nghiệp bằng các nghiệp vụ kế toán nhằm hai mục đích là để kê khai nộp thuế và để phục vụ cho mục đích quản trị. Không phải khoản chi phí nào cũng được phép kê khai phục vụ cho mục đích nộp thuế nhưng dưới góc độ quản trị thì ta nên thống kê đủ để có những quyết định kinh doanh đúng đắn.

Chi phí trong ngắn hạn

Do phân chia như vậy nên chi phí trong ngắn hạn sẽ có chi phí cố định và chi phí biến đổi. TC = VC + FC ( VC: Variable Cost; FC: Fixed Cost; TC=FC+VC( Total Cost)). Và fc là gì trong kinh tế vi mô đã được giải thích.

 • FC là chi phí cố định -> AFC=FC/Q là chi phí cố định bình quân. Hàm ý là cứ mỗi đơn vị sản phẩm tạo ra thì tổng chi phí cố định là bao nhiêu.
 • VC là chi phí biến đổi -> AVC=VC/Q là chi phí biến đổi bình quân. Hàm ý là cứ mỗi sản phẩm tạo ra thì tổng chi phí biến đổi là bao nhiêu.
 • TC là tổng chi phí -> ATC = AFC + AVC là tổng chi phí bình quân; là chi phí bình quân để tạo ra một sản phẩm. ATC= TC/Q

Đồ thị của tổng chi phí bình quân ATC

Đồ thị của tổng chi phí bình quân ATC
Đồ thị của tổng chi phí bình quân ATC

Trong khoảng từ 0 tới Q : AFC giảm xuống và AVC tăng lên (theo quy luật chi phí cận biên tăng dần). Nhưng sự giảm của AFC nhanh hơn sự tăng của AVC nên ATC giảm dần. Tại Q là điểm mà AFC=AVC thì sự giảm của AFC bằng với sự tăng của AVC nên ATC không thay đổi. Khi lớn hơn Q thì sự tăng của AVC thắng so với sự giảm của AFC nên ATC tăng lên. Doanh nghiệp sẽ để sản lượng của họ tại Q (điểm AFC=AVC) để có tổng chi phí bình quân thấp nhất ? Câu trả lời là họ sẽ tiếp tục sản xuất vì vẫn còn có lãi.

Chi phí cận biên là chi phí tăng thêm để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Chi phí cận biên = thay đổi của tổng chi phí/thay đổi của tổng sản lượng.

Chi phí trong dài hạn

Chi phí trong dài hạn
Đường chi phí bình quân dài hạn và chi phí bình quân ngắn hạn

Trong dài hạn thì không có chi phí nào là cố định, mọi chi phí đều là chi phí biến đổi. Lúc này thì vấn đề là làm sao với một sản lượng Q xác định ở đầu ra chi phí đầu vào là thấp nhất. Hay TC= wL +rK là thấp nhất ( L là lao động, K là vốn; w,L là hệ số)

Tương tự với đường bàng quan của người tiêu dùng, nhà sản xuất có đường đồng chi phí. Đường đồng chi phí là sự kết hợp của K và L mà trên đó TC không đổi. Đường đồng sản lượng là các cách thức kết hợp của K và L mà trên đó Q không thay đổi -> kết hợp của đầu vào tối ưu để hãng tối thiểu hóa chi phí là tại tiếp điểm của đường đồng chi phí với đường đồng sản lượng.

Tại giao điểm này thì độ dốc của hai đường bằng nhau:

 • K= TC/r – w/r.L -> độ dốc của đường đồng chi phí là w/r
 • Độ dốc của đường đồng sản lượng là MRTS= MPL/MPk
Xem Thêm Bài Viết  Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng

=> tại điểm này w/r=MPL/MPk => MPL/w=MPK/r

Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận ∏ = Doanh thu TR – Chi phí TC -> mong muốn của doanh nghiệp là tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí.

Lợi nhuận = (P-ATC) x Q trong đó P là giá bán, ATC là tổng chi phí bình quân, Q là sản lượng. Lợi nhuận ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

 • Quy mô sản xuất : quy mô sản xuất ảnh hưởng tới cả chi phí và doanh thu
 • Chi phí của các yếu tố đầu vào: việc đàm phán để mua K hay L làm sao thấp nhất
 • Làm sao bán giá cao nhất (P) trong khi phụ thuộc vào cung cầu của thị trường, vào giá của sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm thay thế.

Xét trên góc độ toán học thì điểm tối đa hóa lợi nhuận là điểm mà tại đó doanh thu cận biên (MR) bằng với chi phí cận biên (MC). Doanh thu cận biên MR là doanh thu có thêm được khi tiêu thụ thêm một đơn vị sản phẩm, về nguyên tắc là nó bằng giá (P) nhưng nhiều khi tăng sản lượng sẽ kéo giá bán xuống.  Chi phí cận biên MC là chi phí phải bỏ ra thêm khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Khi MR còn lớn hơn MC thì lợi nhuận tăng theo sản lượng. Khi MR nhỏ hơn MC thì việc giảm sản lượng sẽ làm tăng lợi nhuận.

Doanh thu là gì?

Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế đoanh nghiệp thu được trong một kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp và góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Đường cong kinh nghiệm trong kinh tế vĩ mô

Đường cong kinh nghiệm thể hiện việc chi phí trên mỗi đầu sản phẩm sẽ giảm dần cho tới mức tối thiểu không thể vượt qua khi một người nào đó chỉ chuyên môn hóa vào một công việc duy nhất. Như vậy chúng ta có hai hình thức chính để giảm chi phí là lợi thế về quy mô và đường cong kinh nghiệm.

Tuy nhiên Đường cong kinh nghiệm có các hạn chế sau:

 • Có thể tạo ra sự ngại đổi mới do đổi mới sẽ phá hỏng đường cong kinh nghiệm
 • Các đối thủ có thể không nằm trên cùng một đường cong.
 • Đường cong kinh nghiệm có thể biến đổi theo thời gian.

Lợi thế quy mô cũng có những hạn chế sau:

 • Không phải bất cứ sản phẩm nào cũng có thể tận dụng lợi thế về quy mô ví dụ những hàng hóa cần sx thủ công, những hàng hóa xa xỉ phục vụ cho một số ít đối tượng.
 • Để tận dụng quy mô thì phải tiêu chuẩn hóa mọi thứ nên dẫn tới ngại đổi mới.
 • Khi tận dụng được tối đa lợi thế quy mô DN sẽ có giá thấp nhưng khi thị trường sụt giảm dẫn tới quy mô thu hẹp khiến cho DN  không kịp điều chỉnh bộ máy dẫn tới chi phí cao.

Kết lại

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của giasuglory.edu.vn. Hi vọng thông tin bài viết sẽ hữu ích đối với bạn nhé!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *