Vận động là gì? Vì sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất?

Vì sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất

Vì sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất? Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học đã có lịch sử hình thành, phát triển trên 2500 năm. Ngay từ thời kỳ cổ đại thì xung quanh phạm trù này đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh mà không hề có sự khoan nhượng, cụ thể là giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm.

Vậy thì vận động là gì? Đứng im là gì? Vì sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất? Theo dõi ngay bài viết này của giasuglory.edu.vn để biết thêm chi tiết nhé.

Vận động và đứng im trong triết học Mác – Lênin

Vận động là gì?

Theo wikipedia, Vận động là phạm trù tiết học Mác – Lênin dùng để chỉ phương thức tồn tại của vật chất (cùng với phạm trù không gian, thời gian). Đây là sự thay đổi của mọi sự vật, hiện tượng, mọi quá trình được diễn ra trong không gian, vũ trụ từ đơn giản cho đến phức tạp.

Theo quan điểm của Mác – Lênin thì vận động không đơn thuần chỉ là sự thay đổi vị trí trong không gian mà theo nghĩa chung nhất thì vận động chính là mọi sự biến đổi. Thông qua vận động, vật chất mới có thể biểu hiện được, bộc lộ được bản chất của mình.

Xem Thêm Bài Viết  Khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa? Việt Nam bắt đầu công nghiệp hóa từ khi nào?

Đứng im là gì?

Trong triết học, đứng im là vận động trong sự thăng bằng, trong sự ổn định một cáhc tương đối.

Ví dụ về đứng im trong triết học như sau. Chẳng hạn là một con người, một cái máy tim đứng im ở trong phòng học. Có nghĩa là chúng ta chỉ đang xét về một hình thức vận động, là cơ học. Bởi ngay lúc đó thì có những hình thức vận động khác như là hóa học, sinh lý, vật lý,… vẫn đang diễn ra. Và đây cũng là một ví dụ về phương thức tồn tại của vật chất cho bạn dễ hiểu.

Mối quan hệ giữa vận động và đứng im trong triết học Mác – Lênin

Mối quan hệ giữa vận động và đứng im trong triết học
Vận động và đứng im có mối quan hệ gắn bó trong triết học Mác

Thế giới vật chất luôn ở trong quá trình vận động và phát triển không ngừng. Nhưng điều đó không loại trừ mà còn bao hàm trong đó hiện tượng đứng im tương đối. Không có sự đứng im tương đối thì sẽ không có sự vật và hiện tượng vật chất cụ thể nào tồn tại.

Đứng im chỉ xét trong một quan hệ nhất định của sự vật, còn khi xét trong mọi quan hệ thì sự vật vận động chứ không phải đứng im. Đứng im chỉ xét trong một hình thức vận động, nếu trong mọi hình thức vận động thì sự vật không phải đứng im mà đang vận động.

Đứng im chỉ biểu hiện của một trạng thái vận động trong sự “cân bằng”, trong sự ổn định tương đối của sự vật và hiện tượng cụ thể. Bởi không có đứng im tương đối thì cũng không có sự tồn tại của các sự vật và hiện tượng khách quan nói chung.

Cố hữu là gì?

Cố hữu nghĩa là đã sẵn có từ lâu, thuộc một cách tự nhiên mà không thể tách khỏi. Chuyển động là tính chất cố hữu của mọi vật chất.

Xem Thêm Bài Viết  Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vì sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất?

Vì sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất
Vận động không do “ai” sinh ra và không thể mất đi, nó mang tính khách quan, qui luật, vĩnh viễn và tuyệt đối.

Hình ảnh vật chất có xung quanh ta mỗi ngày. Nhưng tại sao vận động là phương thức tồn tại của vật chất? Vận động là phường thức tồn tại của vật chất đã được triết học duy vật biện chứng khẳng định như sau: vận động là mọi sự biến đổi nói chung, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến hoạt động của tư duy.

Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất là phương thức tồn tại của vật chất. Không thể có vận động thuần túy ở bên ngoài vật chất, mà chỉ có vật chất đang vận động và biến đổi không ngừng, cũng như không thể có vật chất mà không có vận động.

Xét về nguồn gốc, vận động là tự thân, vận động không phải do sự tác động thuần túy từ bên ngoài mà do những mâu thuẫn bên trong bản thân các sự vật và hiện tượng tạo thành và vận động không do “ai” sinh ra và không thể mất đi, vận động mang tính khách quan, qui luật, tính vĩnh viễn và tuyệt đối.

Khái quát những mặt, những mối liên hệ mang tính đa dạng phong phú trong hiện thực khách qua, phép biện chứng duy vật nêu lên năm hình thức vận động cơ bản của vật chất. Đó là các hình thức vận động như: cơ, lý, hóa, sinh học và xã hội.

Các hình thức vận động này đều có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và có khả năng chuyển hóa cho nhau. Sự phân chia các hình thức vận động cũng chỉ mang tính tương đối.

Xem Thêm Bài Viết  Khái niệm thị trường là gì? Vai trò của thị trường kinh tế chính trị

Triết học có bao nhiêu vấn đề cơ bản?

Triết học có bao nhiêu vấn đề cơ bản
Có hai vấn đề cơ bản trong triết học Mác – Lênin

Vấn đề cơ bản của triết học có 2 mặt như sau:

  • Mặt thứ nhất là giữa ý thức và vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau? Cái nào quyết định cái nào?
  • Mặt thứ hai, con người có khả năng nhận thức thế giới hay không?

Và việc giải thích hai mặt cơ bản của triết học này chính là xuất phát điểm của những trường phái triết học.

Đối với mặt thứ nhất, mặt giữa ý thức và vật chất giải thích như sau. Triết học đã xuất hiện nhất nguyên luận khi thừa nhận chỉ có một trong 2 thực thể ý thức hoặc vật chất là cái có trước và là cái quyết định cái kia. Nghĩa là họ cho rằng thế giới này chỉ có một nguồn gốc duy nhất.

Nhất nguyên liệu bao gồm nhất nguyên luận duy tâm (chủ nghĩa duy tâm, triết học duy tâm) và nhất nguyên luận duy vật (triết học duy vật, chủ nghĩa duy vật).

Kết lại

Trên đây là những chia sẻ của giasuglory.edu.vn về cái kiến thức trong triết học Mác liên quan đến sự vận động, đứng im, lý giải vì sao vận động là phương thức tồn tại của chất và triết học có mấy vấn đề cơ bản. Triết học Mác là bộ môn thú vị, hấp dẫn, hay ho giúp bạn hiểu biết nhiều hơn về thế giới này. Hi vọng bài viết này là bổ ích và có ý nghĩa đối với bạn. Xin cám ơn vì đã dành thời gian theo dõi, ủng hộ cho bài viết.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *