Vận động là gì? Vì sao nói vận động là phương thức tồn tại của vật chất?

Vận động là gì

Vận động là gì?

Vận động là gì
Vận động là sự thay đổi của mọi sự vật, hiện tượng, mọi quá trình được diễn ra trong không gian, vũ trụ từ đơn giản cho đến phức tạp

Vận động là phạm trù tiết học Mác – Lênin dùng để chỉ phương thức tồn tại của vật chất (cùng với phạm trù không gian, thời gian). Vận động là sự thay đổi của mọi sự vật, hiện tượng, mọi quá trình được diễn ra trong không gian, vũ trụ từ đơn giản cho đến phức tạp.

Theo quan điểm của Mác – Lênin thì vận động không đơn thuần chỉ là sự thay đổi vị trí trong không gian mà theo nghĩa chung nhất thì vận động chính là mọi sự biến đổi. Thông qua vận động, vật chất mới có thể biểu hiện được, bộc lộ được bản chất của mình.

Vận động trong triết học Mác – Lênin không chỉ là khái niệm hẹp hòi về sự di chuyển vật lý mà còn là phạm trù rộng hơn, ám chỉ mọi sự thay đổi, biến hóa trong thế giới vật chất. Thông qua vận động, vật chất tỏ ra đa dạng, phong phú, biểu hiện bản chất của nó thông qua sự biến đổi và tương tác liên tục với môi trường.

Tại sao vận động là phương thức tồn tại của vật chất?

Tại sao vận động là phương thức tồn tại của vật chất
Vận động gắn liền với vật chất, ở đâu có vận động thì ở đó có vật chất. Khi nào vật chất mất đi thì vận động mất đi

Vận động là phương thức tồn tại của vật chất vì:

Vật chất tồn tại phải bằng cách vận động và thông qua vận động để biểu hiện sự tồn tại của mình.

Xem Thêm Bài Viết  Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đâu và định nghĩa thế nào cho đúng?

Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất. Vận động gắn liền với vật chất, ở đâu có vận động thì ở đó có vật chất. Khi nào vật chất mất đi thì vận động mất đi. Nhưng vật chất cũng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Vì vậy vận động cũng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà chỉ tồn tại vĩnh viễn, vô tận, vô hạn. Điều này đã được chứng minh bởi định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Nguồn gốc của sự vận động nằm trong chính bản thân của sự vật, là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Do đó vận động là tự thân và tuyệt đối.

Kết luận: Vận động là phương thức tồn tại của vật chất.

Đứng im của sự vật là gì?

Đứng im của sự vật là gì
Đứng im là trạng thái đặc biệt của vận động. Đó là vận động trong thế cân bằng, ổn định khi vận động chưa làm thay đổi căn bản về chất, về vị trí, hình dáng hay kết cấu của sự vật

Đứng im là trạng thái đặc biệt của vận động. Đó là vận động trong thế cân bằng, ổn định khi vận động chưa làm thay đổi căn bản về chất, về vị trí, hình dáng hay kết cấu của sự vật.

Đứng im chỉ là hình thức tương đối, xảy ra trong một hình thức vận động chứ không phải là tất cả các hình thức vận động cùng một lúc. Đứng im chỉ xảy ra trong một quan hệ xác định nào đó chứ không phải trong tất cả các quan hệ cùng một lúc.

Đứng im là tạm thời vì nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Và ngay trong khoảng thời gian đó đã nảy sinh những nhân tố mới nhằm phá vỡ đi sự đứng im đó.

Xem Thêm Bài Viết  Giải Mã Kèo Nhà Cái: Sự Khác Biệt Giữa Kèo Châu Á và Kèo Châu Âu

Cùng giasuglory.edu.vn phân tích ví dụ về đứng im trong triết học như sau:

Trong thời kỳ bao cấp, nền kinh tế bị trì trệ, không phát triển và như vậy được coi là đứng im. Nhưng đây chỉ là đứng im trong hinh thức vận động xã hội, trong mối quan hệ nền kinh tế tư nhân hay tiền tệ, thị trường, chứng khoán,…

Sự đứng im của nền kinh tế chỉ diễn ra trong thời kỳ nhất định từ 1976 – 1986. Tuy nhiên, trong thời kỳ này thì nội bộ nền kinh tế vẫn có những biến đổi. Bao gồm nền nông nghiệp giảm nhẹ, công nghệ thương nghiệp có sự tiến triển,…. Sự tăng lên của mặt này sẽ bù khuyết vào sự giảm sút của mặt kia khiến cho nền kinh tế không tăng trưởng, chưa thấy sự thay đổi nhiều.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *