TRUNG TÂM GIA SƯ GLORY    -    TRUNG TÂM UY TÍN TẠI HẢI PHÒNG.    ĐỊA CHỈ: NGÕ 275 ĐÔNG KHÊ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Kinh tế chính trị Mác Lênin là khoa học kinh tế cơ bản của mọi ngành Kinh tế. Nó được phát triển bởi C.Mác và Enghen, cụ thể được thể hiện qua học thuyết Giá trị và học thuyết Giá trị thặng dư. Kinh tế chính trị còn giá trị đối với việc xây dựng Kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Quan hệ lợi ích kinh tế (Minh họa)

Quan hệ lợi ích kinh tế trong kinh tế thị trường như thế nào?

 •   23/06/2022 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 2476
 •   Phản hồi: 0
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các loại chủ kinh tế cùng tồn tại và phát triển : đó có thể là cá nhân, là tổ chức, là quốc gia, là tổ chức kinh tế quốc tế … Tuy nhiên, các chủ thể kinh tế này không tồn tại độc lập với nhau, mà chúng có mối quan hệ về lợi ích kinh tế. Mối quan hệ lợi ích kinh tế có thể thống nhất hoặc mâu thuẫn với nhau tùy theo vị trí, đặc trưng của chủ thể này đối với chủ thể kia.
Lợi ích kinh tế của các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Bản chất và vai trò của lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường là gì?

 •   07/05/2022 12:25:00 PM
 •   Đã xem: 2907
 •   Phản hồi: 0
Trong nền kinh tế thị trường, chúng ta thấy rằng, các chủ thể kinh tế không ngừng hoạt động kinh doanh, sáng tạo thậm chí là cạnh tranh khốc liệt với nhau. Câu hỏi đặt ra là : Điều gì đã lôi cuốn, thôi thúc họ như vậy? Đó chính là lợi ích kinh tế. Lợi ích kinh tế tồn tại dưới nhiều hình thức như : Lợi nhuận, tiền công, tiền thưởng, lợi tức… Trong kinh tế, lợi ích kinh tế chính là động lực sâu xa nhất, là yếu tố quan trọng thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển.
Kinh tế thị trường

Ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trường

 •   27/04/2022 11:57:00 AM
 •   Đã xem: 8239
 •   Phản hồi: 0
Bản chất Kinh tế thị trường chính là giai đoạn phát triển cao của Kinh tế hàng hóa, tại đó, các chủ thể kinh tế được dẫn dắt bởi bàn tay vô hình chính là các quy luật thị trường. Sự điều tiết, dẫn dắt này vừa tạo ra những ưu thế, tác động tích cực thúc đẩy lực lượng sản xuất, nhưng cũng vừa tiềm ẩn những hạn chế, những mặt trái của cơ chế thị trường.
Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế chính trị

Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế chính trị

 •   27/04/2022 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 2886
 •   Phản hồi: 1
Hệ thống lý thuyết trọng tâm và bài tập Kinh tế chính trị Mác Lênin dành cho sinh viên đại học
Hệ quả tích lũy tư bản

Một số hệ quả của tích lũy tư bản

 •   21/03/2022 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 8994
 •   Phản hồi: 0
Bản chất quá trình tích lũy tư bản giúp cho nhà tư bản có thể mở rộng quy mô sản xuất, qua đó, bóc lột được ngày càng nhiều giá trị thặng dư hơn. Trong quá trình nghiên cứu về tích lũy tư bản, theo Các Mác, quá trình đó còn dẫn tới các hệ quả kinh tế mang tính quy luật
Hỏi đáp Kinh tế chính trị

Số lượng hàng hóa tăng lên thì lượng giá trị đơn vị hàng hóa như thế nào?

 •   17/03/2022 12:18:00 PM
 •   Đã xem: 1184
 •   Phản hồi: 0
Câu hỏi: Số lượng hàng hóa tăng lên thì lượng giá trị đơn vị hàng hóa như thế nào?
Tích lũy tư bản

Bản chất của tích lũy tư bản là gì?

 •   02/03/2022 08:46:00 PM
 •   Đã xem: 8842
 •   Phản hồi: 0
Mến chào tất cả các bạn, trong quá trình sản xuất Tư bản chủ nghĩa, nhà tư bản luôn tìm cách gia tăng thêm giá trị, mở rộng quy mô sản xuất. Đó được coi là động lực quan trọng để củng cố sự thống trị của Chủ nghĩa tư bản. Để làm rõ hơn về cách thức mở rộng quy mô sản xuất, bài viết này sẽ lý giải quá trình tích lũy tư bản ; các bạn nhé !
Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới như thế nào?

 •   29/12/2021 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 2598
 •   Phản hồi: 0
Đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới được thực hiện qua 2 giai đoạn: 1986 - 1996 và 1996 - nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính của 2 giai đoạn này nhé.
Nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư như thế nào?

Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư tính như thế nào?

 •   29/12/2021 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 2468
 •   Phản hồi: 0
Để hiểu sâu hơn trình độ cũng như quy mô của sự bóc lột giá trị thặng dư, ta sẽ cùng tìm hiểu 2 phạm trù Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Đồng thời, xét một ví dụ cụ thể để làm rõ lý thuyết nhé.
Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Có bao nhiêu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư?

 •   23/12/2021 11:46:00 AM
 •   Đã xem: 3080
 •   Phản hồi: 0
Sản xuất giá trị thặng dư làm mục tiêu, động lực của giai cấp tư sản trong Chủ nghĩa tư bản. Nghiên cứu một cách sâu sắc về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là một trong những thành công mà Mác đã thực hiện trong nghiên cứu của mình.
Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt. Liên hệ vận dụng

 •   21/12/2021 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 3632
 •   Phản hồi: 0
Đề bài: “Chứng minh sức lao động là một hàng hoá đặc biệt từ đó liên hệ đến học tập của bản thân để sau khi tốt nghiệp có thể gia nhập thị trường lao động một cách thuận lợi hoặc khởi nghiệp thành công.”
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(New) Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một số vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn

 •   20/12/2021 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 2350
 •   Phản hồi: 0
Khi bước vào thời kỳ Đổi mới, Đảng ta đã quyết định xóa bỏ cơ chế bao cấp bằng cơ chê thị trường, từ đó xác định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là tất yếu khách quan. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá trong tư duy và thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn mới mẻ và hết sức phức tạp, gắn bó giữa việc nhận thức quy luật khách quan với phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; là kết quả một quá trình tìm tòi, thể nghiệm lâu dài, từ chưa đầy đủ đến ngày càng đầy đủ, từ chưa sâu sắc đến ngày càng sâu sắc hơn.
Hội nhập quốc tế vừa có tác động tích cực, vừa tiềm ẩn tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam

Tác động của Hội nhập quốc tế đối với kinh tế Việt Nam là gì?

 •   20/12/2021 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 4306
 •   Phản hồi: 0
Hội nhập kinh tế là tất yếu đối với các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, nhìn một cách công băng thì hội nhập quốc tế như con dao hai lưỡi, có mặt tích cực đồng thời tiềm ẩn những tiêu cực, những rủi ro lớn khi nước ta tham gia vào sân chơi lớn.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xây dựng Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam - Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch

 •   19/12/2021 11:53:00 AM
 •   Đã xem: 2130
 •   Phản hồi: 0
Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phê phán, bóp méo. Họ cho rằng, không có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản,... Chính vì vậy, việc nhận diện và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về nội dung này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Nhà tư bản (Minh họa)

Khi nhà tư bản bán hàng hóa với Giá cả < Giá trị thì nhà tư bản có lợi nhuận không? (Giả sử thị trường cung = cầu)

 •   17/12/2021 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 5511
 •   Phản hồi: 0
Câu hỏi ngắn xoay xung quanh mối quan hệ giá cả, giá trị và lợi nhuận trong Kinh tế chính trị.
Tiền công

Khi nhà Tư bản trả tiền công cho người công nhân đúng bằng giá trị hàng hóa sức lao động thì có còn bóc lột không?

 •   07/12/2021 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 2070
 •   Phản hồi: 0
Tim hiểu nguồn gốc của lợi nhuận, cái mà chủ tư bản có được sau quá trình sản xuất TBCN, Mác đã lý giải bản chất của tiền công. Từ đó, mặc dù, nhà tư bản trả công cho công nhân bằng đúng với giá trị sức lao động thì vẫn có bóc lột.
Tiền là loại hàng hóa đặc biệt

Tại sao nói Tiền là loại hàng hóa đặc biệt?

 •   07/12/2021 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 2067
 •   Phản hồi: 0
Khi phát minh ra tiền, nền sản xuất hàng hóa loài người đã bước sang giai đoạn mới. Tiền đóng vai trò quan trọng trong mọi hành vi trao đổi sản phẩm lao động. Nhưng để hiểu "tại sao tiền là hàng hóa đặc biệt?" , câu trả lời sẽ trả lời dưới đây.
Chức năng nào của tiền là quan trọng nhất?

Đâu là chức năng quan trọng nhất của tiền?

 •   02/12/2021 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 6324
 •   Phản hồi: 0
Tiền là loại hàng hóa đặc biệt, thực hiện 5 chức năng cơ bản khi đem vào trong lưu thông. Tuy nhiên, để thấy được chức năng nào quan trọng nhất thì cần lưu ý nội dung của 5 chức năng tiền tệ là gì?
Nguồn gốc và bản chất của tiền

Nguồn gốc và bản chất của tiền là gì?

 •   02/12/2021 02:33:00 AM
 •   Đã xem: 3184
 •   Phản hồi: 0
Tiền là một loại hàng hóa được lưu thông phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, để hiểu rõ về nguồn gốc và bản chất của loại hàng hóa đặc biệt này, thì không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ lý giải: Nguồn gốc và bản chất của tiền, các bạn nhé!

Các tin khác

Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây