TRUNG TÂM GIA SƯ GLORY    -    TRUNG TÂM UY TÍN TẠI HẢI PHÒNG.    ĐỊA CHỈ: NGÕ 275 ĐÔNG KHÊ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Kinh tế chính trị Mác Lênin là khoa học kinh tế cơ bản của mọi ngành Kinh tế. Nó được phát triển bởi C.Mác và Enghen, cụ thể được thể hiện qua học thuyết Giá trị và học thuyết Giá trị thặng dư. Kinh tế chính trị còn giá trị đối với việc xây dựng Kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư như thế nào?

Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư tính như thế nào?

 •   29/12/2021 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Để hiểu sâu hơn trình độ cũng như quy mô của sự bóc lột giá trị thặng dư, ta sẽ cùng tìm hiểu 2 phạm trù Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Đồng thời, xét một ví dụ cụ thể để làm rõ lý thuyết nhé.
Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Có bao nhiêu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư?

 •   23/12/2021 11:46:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Sản xuất giá trị thặng dư làm mục tiêu, động lực của giai cấp tư sản trong Chủ nghĩa tư bản. Nghiên cứu một cách sâu sắc về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là một trong những thành công mà Mác đã thực hiện trong nghiên cứu của mình.
Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt. Liên hệ vận dụng

 •   22/12/2021 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Đề bài: “Chứng minh sức lao động là một hàng hoá đặc biệt từ đó liên hệ đến học tập của bản thân để sau khi tốt nghiệp có thể gia nhập thị trường lao động một cách thuận lợi hoặc khởi nghiệp thành công.”
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(New) Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một số vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn

 •   20/12/2021 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Khi bước vào thời kỳ Đổi mới, Đảng ta đã quyết định xóa bỏ cơ chế bao cấp bằng cơ chê thị trường, từ đó xác định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là tất yếu khách quan. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá trong tư duy và thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn mới mẻ và hết sức phức tạp, gắn bó giữa việc nhận thức quy luật khách quan với phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; là kết quả một quá trình tìm tòi, thể nghiệm lâu dài, từ chưa đầy đủ đến ngày càng đầy đủ, từ chưa sâu sắc đến ngày càng sâu sắc hơn.
Hội nhập quốc tế vừa có tác động tích cực, vừa tiềm ẩn tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Việt Nam

Tác động của Hội nhập quốc tế đối với kinh tế Việt Nam là gì?

 •   20/12/2021 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Hội nhập kinh tế là tất yếu đối với các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, nhìn một cách công băng thì hội nhập quốc tế như con dao hai lưỡi, có mặt tích cực đồng thời tiềm ẩn những tiêu cực, những rủi ro lớn khi nước ta tham gia vào sân chơi lớn.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xây dựng Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam - Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch

 •   19/12/2021 11:53:00 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0
Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phê phán, bóp méo. Họ cho rằng, không có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản,... Chính vì vậy, việc nhận diện và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về nội dung này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Nhà tư bản (Minh họa)

Khi nhà tư bản bán hàng hóa với Giá cả < Giá trị thì nhà tư bản có lợi nhuận không? (Giả sử thị trường cung = cầu)

 •   17/12/2021 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Câu hỏi ngắn xoay xung quanh mối quan hệ giá cả, giá trị và lợi nhuận trong Kinh tế chính trị.
Tiền công

Khi nhà Tư bản trả tiền công cho người công nhân đúng bằng giá trị hàng hóa sức lao động thì có còn bóc lột không?

 •   07/12/2021 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Tim hiểu nguồn gốc của lợi nhuận, cái mà chủ tư bản có được sau quá trình sản xuất TBCN, Mác đã lý giải bản chất của tiền công. Từ đó, mặc dù, nhà tư bản trả công cho công nhân bằng đúng với giá trị sức lao động thì vẫn có bóc lột.
Tiền là loại hàng hóa đặc biệt

Tại sao nói Tiền là loại hàng hóa đặc biệt?

 •   07/12/2021 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Khi phát minh ra tiền, nền sản xuất hàng hóa loài người đã bước sang giai đoạn mới. Tiền đóng vai trò quan trọng trong mọi hành vi trao đổi sản phẩm lao động. Nhưng để hiểu "tại sao tiền là hàng hóa đặc biệt?" , câu trả lời sẽ trả lời dưới đây.
Chức năng nào của tiền là quan trọng nhất?

Đâu là chức năng quan trọng nhất của tiền?

 •   02/12/2021 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Tiền là loại hàng hóa đặc biệt, thực hiện 5 chức năng cơ bản khi đem vào trong lưu thông. Tuy nhiên, để thấy được chức năng nào quan trọng nhất thì cần lưu ý nội dung của 5 chức năng tiền tệ là gì?
Nguồn gốc và bản chất của tiền

Nguồn gốc và bản chất của tiền là gì?

 •   02/12/2021 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Tiền là một loại hàng hóa được lưu thông phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, để hiểu rõ về nguồn gốc và bản chất của loại hàng hóa đặc biệt này, thì không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ lý giải: Nguồn gốc và bản chất của tiền, các bạn nhé!
Tư bản cố định, tư bản lưu động

Cách phân biệt tư bản cố định và tư bản lưu động ?

 •   25/11/2021 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Việc phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức sản xuất và kinh doanh, giúp cho các nhà quản lý đưa ra được các biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản, sử dụng tư bản có hiệu quả nhất, tăng được khối lượng giá trị thặng dư…
Tiểu luận Kinh tế chính trị | Quy luật giá trị và vai trò của nó trong Kinh tế thị trường

Tiểu luận Kinh tế chính trị | Quy luật giá trị và vai trò của nó trong Kinh tế thị trường

 •   20/11/2021 11:36:00 PM
 •   Đã xem: 866
 •   Phản hồi: 0
Trong kinh tế thị trường, tác động của các quy luật kinh tế là tất yếu khách quan. Một trong những quy luật có tác động mạnh mẽ, điều tiết các chủ thể kinh tế là Quy luật giá trị. Bài tiểu luận sau, sẽ phân tích tác động của Quy luật giá trị đối với kinh tế thị trường ở Việt Nam.
Tiểu luận triết học Mác Lênin

Tiểu luận triết học | Vận dụng quan điểm triết học Mác Lêin phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 •   18/11/2021 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 1614
 •   Phản hồi: 0
Tháng 12 năm 1986, đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp và đề ra đường lối đổi mới kinh tế. Đó là chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Hơn 10 năm qua, việc chuyển đổi kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội.
Quy luật cạnh tranh trong Kinh tế thị trường

Quy luật cạnh tranh trong Kinh tế thị trường được hiểu như thế nào?

 •   02/11/2021 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 959
 •   Phản hồi: 0
nền Kinh tế thị trường luôn bị tác động, chi phối bởi các quy luật kinh tế khách quan. Các quy luật được ví như bàn tay vô hình, dẫn dắt các chủ thế kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau. Bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung quy luật kinh tế cơ bản : Quy luật cạnh tranh và những tác động của nó tới nền Kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 •   01/11/2021 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 933
 •   Phản hồi: 0
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta hiện nay. Nó vừa thể hiện được bản chất của Kinh tế thị trường nói chung, vừa mang tính đặc thù riêng có của Việt Nam. Bài viết dưới đây có thể giúp các bạn tham khảo cho phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?

 •   01/11/2021 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 1215
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam hiện nay đang xây dựng nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là mô hình kinh tế cơ bản của nước ta, nó có sự khác biệt đối với các mô hình kinh tế thị trường khác trên thế giới .Tuy nhiên, để xây dựng thành công nền kinh tế này, chúng ta cần có các công cụ cơ bản; và một trong những công cụ đó chính là Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa là gì?

 •   30/10/2021 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 1270
 •   Phản hồi: 0
Công nghiệp hóa được coi là xu hướng phát triển tất yếu của tất cả các quốc gia, hay nói cách khác, để cải biến tình trạng lạc hậu và tăng năng suất lao động, thì nhất định phải Công nghiệp hóa. Vậy công nghiệp hóa là gì? Công nghiệp hóa có những mô hình nào?
Sản xuất giá trị thặng dư trong Chủ nghĩa tư bản

Sản xuất giá trị thặng dư trong Chủ nghĩa tư bản

 •   27/10/2021 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 785
 •   Phản hồi: 0
Kết quả quá trình sản xuất là tạo ra Hàng hóa có giá trị sử dụng nhất định. Sau khi có được hàng hóa, nhà tư bản sẽ bán chúng và thu được giá trị thặng dư. Vậy quá trình sản xuất giá trị thặng dư diễn ra như thế nào trong Chủ nghĩa tư bản?

Các tin khác

Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây