Hệ số co giãn của cầu theo giá, theo thu nhập và theo hàng hóa liên quan

Hệ số co giãn của cầu theo giá

Hệ số co giãn của cầu theo giá

Hệ số co giãn của cầu theo giá
Hệ số co giãn của cầu theo giá được hiểu là phần trăm biến đổi lượng cầu khi mà giá cả sản phẩm hàng hóa nhất định thay đổi 1%.

Hệ số co giãn của cầu theo giá được hiểu là phần trăm biến đổi lượng cầu khi mà giá cả sản phẩm hàng hóa nhất định thay đổi 1%.

Hệ số co giãn là một số âm do giá và sản lượng có mối quan hệ nghịch chiều. Giá tăng thì lượng cầu giảm mà giá giảm thì lượng cầu tăng; ví dụ nếu giá đều chỉnh tăng 5% thì lượng cầu sẽ điều chỉnh giảm nên nó là số âm, ví dụ -10%.  Hệ số co giãn của cầu theo giá là một số giá trị tuyệt đối nhưng ngầm định đó là số âm.

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo giá, theo thu nhập và theo hàng hóa liên quan

Cùng giasuglory.edu.vn tìm hiểu các công thức tính hệ số co giãn của cầu theo giá sau đây:

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo giá

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo giá
Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo giá

Cầu có công thức  P = b + a.Q ( chú ý là đôi khi ta viết ngược lại Q=c+d.P; về bản chất là không sao; quan trọng là Q và P phải nghịch đảo có nghĩa là hệ số a hay d phải là số âm). Công thức tính độ co giãn của cầu theo giá như sau:

Xem Thêm Bài Viết  Công nghiệp hóa là gì? Các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu trên thế giới

Các trường hợp của hệ số co giãn cầu:

 • 0< 3 < 1: Cầu không co giãn, đường cầu dốc: % thay đổi trong lượng cầu ít hơn % thay đổi trong lượng giá
 • 3> 1: Cầu co giãn, đường cầu thoải: % thay đổi trong lượng cầu nhiều hơn % thay đổi trong giá.
 • 3= 1: Cầu co giãn đơn vị (% thay đổi của giá và % thay đổi của lượng cầu bằng nhau): sự thay đổi % trong lượng cầu bằng % thay đổi trong lượng giá (Tử số và mẫu số bằng nhau)
 • 3= 0: Cầu hoàn toàn không co giãn, đường cầu thẳng đứng: lượng cầu không thay đổi khi giá thay đổi
 • 3= ∞: Cầu hoàn toàn co giãn, đường cầu nằm ngang: Khi lượng cầu thay đổi rất lớn mà giá không thay đổi.

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo thu nhập

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo thu nhập
Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo thu nhập

Tính hệ số co giãn của cầu theo thu nhập như sau:

εY = ΔQ/ ΔY × Y/Q

Với:

 • εY: hệ số co giãn thu nhập của cầu
 • ΔQ: sự thay đổi của cầu do thay đổi thu nhập
 • ΔY: Sự thay đổi của thu

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo hàng hóa

Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo hàng hóa
Công thức tính hệ số co giãn của cầu theo hàng hóa
7
 • X và Y là hai hàng hóa bổ sung: Khi giá X tăng thì lượng cầu Y sẽ giảm (khi giá gas tăng thì cầu bếp gas giảm) : 8 < 0
 • X và Y là hai hàng hóa thay thế: Khi giá X tăng thì lượng cầu Y tăng (khi tăng giá Pepsi thì Coca sẽ bán được nhiều hơn): 8 >  0

Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ số co giãn của cầu theo giá 

Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ số co giãn
Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ số co giãn của cầu theo giá gồm tính chất thay thế của hàng hóa, thời gian, tỷ trọng hàng hóa trong thu nhập của người tiêu dùng
 • Tính chất thay thế của hàng hóa: ví dụ thay vì ăn thịt lợn thì có thể ăn thịt bò.
 • Thời gian: Thời gian càng dài thì cầu sẽ càng co giãn vì với thời gian dài thì người ta sẽ tìm thấy sản phẩm thay thế do vậy có nhiều lựa chọn hơn là với một khoảng thời gian ngắn.
 • Tỷ trọng hàng hóa trong thu nhập của người tiêu dùng: Tỷ trọng hàng hóa trong thu nhập của người tiêu dùng càng cao thì cầu càng co giãn. Giống như trường hợp của tăm tre, do tỷ trọng quá thấp nên ta không quan tâm tới; nhưng nếu là thịt lợn hay gạo thì vấn đề lại khác hẳn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *