Số lượng hàng hóa tăng lên thì lượng giá trị đơn vị hàng hóa như thế nào?

Số lượng hàng hóa tăng lên thì lượng giá trị đơn vị hàng hóa như thế nào?

Câu hỏi: Số lượng hàng hóa tăng lên thì lượng giá trị đơn vị hàng hóa như thế nào?
Hỏi đáp Kinh tế chính trị
Hỏi đáp Kinh tế chính trị

Ta nhớ lại kiến thức về lượng giá trị hàng hóa:

  1. Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa là lượng thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra đơn vị hàng hóa đó.
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa gồm:
  • Năng suất lao động
  • Cường độ lao động
  • Tính chất phức tạp hay giản đơn của lao động.

“Số lượng hàng hóa tăng lên thì lượng giá trị đơn vị hàng hóa như thế nào?”

Từ lý thuyết về lượng giá trị hang hóa, thì hàng hóa tăng lên xuất phát từ 2 lý do:
Một là do tăng năng suất lao động. Hai là do tăng cường độ lao động.
Nếu số lượng hàng hóa tăng lên do tăng năng suất lao động, thì lượng giá trị đơn vị hàng hóa giảm.
=> Còn nếu số lượng hàng hóa tăng lên do tăng cường độ lao động thì lượng giá trị đơn vị hàng hóa không đổi.

Rate this post
Xem Thêm Bài Viết  Tâm lý học đại cương | Giáo trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *