Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Như thế nào là tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Kinh tế thị trường là giai đoạn tập trung phát triển mạnh mẽ nhất của kinh tế hàng hóa. Và ổ Việt Nam, điều kiện cho sự hình thành, phát triển kinh tế hàng hóa không chỉ không mất đi mà còn phát triển hơn lẫn về chiều rộng cả chiều sâu.

Trong bài viết này, giasuglory.edu.vn sẽ giúp bạn phân tích và lý giải tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhé.

Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xem là điều tất yếu, mang tính chất khách quan

Kinh tế thị trường định hướng xhcn ở Việt Nam được hiểu là nền kinh tế vận hành dựa trên các quy luật của kinh tế thị trường. Cùng với đó góp phần từng bước xây dựng, xác lập một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng vầ văn minh. Quan trọng là dưới sự điều tiết của nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra lãnh đạo.

Các bạn thấy rằng, kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà hầu hết các quốc gia hiện nay đang thực hiện. Tuy nhiên cách thức xây dựng, triển khai mô hình này có sự khác biệt giữa các nước do đặc điểm riêng về văn hóa, chính trị, xã hội.

Đối với Việt Nam, chúng ta bắt tay xây dựng Kinh tế thị trường chúng ta khẳng định: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ.

Kinh tế thị trường định hướng xhcn ở Việt Nam được hiểu là nền kinh tế vận hành dựa trên các quy luật của kinh tế thị trường. Cùng với đó góp phần từng bước xây dựng, xác lập một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng vầ văn minh. Quan trọng là dưới sự điều tiết của nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra lãnh đạo.

Vậy tại sao nói sự phát triển kinh tế thị trường ở việt nam là tất yếu khách quan? Để hiểu được nội dung này, cần phải làm rõ 2 ý chính:

  • Một là, tính tất yếu khách quan ở đây như thế nào ?
  • Hai là, tại sao lại phát triển KTTT định hướng XHCN mà không phải kiểu KTTT khác?
Có 3 lý do để lý giải, phân tích tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn ở Việt Nam như sau:

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với tính quy luật phát triển khách quan

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với tính quy luật phát triển khách quan
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam phù hợp với các quy luật khách quan

Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là để phù hợp với tính quy luật phát triển khách quan. Chúng ta thấy rằng, KTTT bản chất là giai đoạn phát triển cao của Kinh tế hàng hóa, hay nói cách khác, KTHH phát triển đến một trình độ nhất định, tất yếu sẽ chuyển sang KTTT ; nó là quy luật phát triển tất yếu khách quan, nằm ngoài với suy nghĩ chủ quan của con người. Cũng giống như sâu kén phát triển tới một thời điểm sẽ lột xác thành bướm ngài

Xem Thêm Bài Viết  Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chủ nghĩa duy tâm duy vật trong triết học

Nhìn lại lịch sử, Việt nam chúng ta vốn đã hình thành nền kinh tế hàng hóa từ lâu, cuối thời Phong kiến rồi sang thời Pháp thuộc và giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, nền kinh tế hàng hóa từng bước phát triển. Do vậy, chúng ta có nền tảng kinh tế hàng hóa.

Hơn nữa, tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là bởi chúng ta sẵn có các điều kiện thúc đẩy, phát triển Kinh tế hàng hóa. Ví dụ như : thị trường cung – cầu, thị trường lao động, vị trí địa lý, tài nguyên…Rõ ràng, Vừa có nền tảng KTHH, vừa có điều kiện thuận lợi để phát triển KTHH nên do đó, việc hình thành KTTT sẽ là vấn đề tất yếu khách quan.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ đặt câu hỏi, phát triển KTTT là tất yếu, nhưng tại sao lại là KTTT đ/h XHCN mà không phaỉ là các kiểu KTTT khác ?

Chúng ta lưu ý rằng, KTTT trong mỗi hình thái Kinh tế xã hội cụ thể , phải chịu sự chi phối của các quan hệ sản xuất thống trị. Nói một cách đơn giản, nó sẽ phát triển theo các định hướng của Nhà nước thống trị. Trong lịch sử, đã sớm có kiểu mô hình KTTT TBCN, nó được coi là công cụ, phương tiện phát triển kinh tế của các nước tư bản, đảm bảo quyền lợi cho bộ phận giai cấp thống trị là giai cấp tư sản.

Còn, Việt Nam đang theo định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; với hệ tiêu chí « dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, dĩ nhiên, sự lựa chọn mô hình KTTT định hướng XHCN là phù hợp với xu thế của thời đại và đặc điểm phát triển của dân tộc.

Mặc khác, xét về tiến trình phát triển, loài người sẽ tuần tự phát triển từ : CSNT – CHNL – PK – TBCN – XHCN (giai đoạn đầu của XHCS). Việt Nam quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN, Cho nên việc, bỏ qua giai đoạn phát triển KTTT Tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tình hình ở Việt Nam, các bạn nhé.

Xem Thêm Bài Viết  Tổng hợp một số hệ quả của tích lũy tư bản

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có tính ưu Việt trong thúc đẩy kinh tế

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có tính ưu Việt trong thúc đẩy kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tính ưu Việt trong hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế

Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tính ưu Việt trong thúc đẩy kinh tế. Kinh tế thị trường là một thành tựu phát triển văn minh của nhân loại trong sản xuất và trao đổi sản phẩm. Phát triển KTTT có nhiều ưu việt như:

  • Dưới tác động của quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh ; sẽ phân bổ nguồn lực hiệu quả

Ví dụ: sinh viên đi học xa, có nhu cầu thuê nhà trọ. Quy luật cung cầu, sẽ thúc đẩy việc hình thành những người sở hữu đất xây nhà trọ cho sinh viên thuê, mà không cần nhà nước phải ra chính sách kêu gọi. Quy luật cạnh tranh sẽ hình thành giá thuê nhà trung bình có thể chấp nhận được của xã hội.

  • Động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh và hiệu quả cao

Điều này giúp kích thích tiến bộ kỹ thuật  – công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm. Đơn cử như sản xuất điện thoại chẳng hạn, tác động của cơ chế thị trường, các nhà sản xuất điện thoại phải luôn cải tiến mẫu mã, đổi mới kỹ thuật công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Ngoài ra, nếu so sánh nền Kinh tế Bao cấp  trước kia với nền KTTT hiện nay thấy rằng, trong KTTT chất lượng hàng hóa tốt, số lượng hàng hóa rất đa dạng, phong phú hơn rất nhiều, chính là tác động tích cực từ quy luật cạnh tranh, cung cầu mang lại.

Kinh tế thị trường có rất nhiều ưu việt và là công cụ, phương tiện để thúc đẩy lực lượng sản xuất, thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, KTTT luôn tiềm ẩn những khuyết tật và thất bại của trường (như độc quyền, ô nhiễm môi trường, cạnh tranh không lành mạnh, hàng giả, hàng nhái…) nên cần có sự can thiệp của nhà nước.

Hàng giả, hàng nhái là mặt trái của Kinh tế thị trường

Về mặt xã hội của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Về mặt xã hội của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hướng đến một xã hội dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với nguyện vọng của nhân dân mong muốn một xã hội dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sự khác biệt cơ bản giữa nhà nước Việt Nam với các nhà nước TBCN là nhà nước chúng ta được hình thành từ cuộc cách mạng vô sản, cuộc cách mạng đó là do nhân dân thực hiện. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Còn cuộc cách mạng tư sản của các nước TBCN là do giai cấp TS thực hiện và Nhà nước TBCN đảm bảo quyền lợi thiết thực cho giai cấp tư sản là giai cấp thống trị.

Xem Thêm Bài Viết  Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đâu và định nghĩa thế nào cho đúng?

Với đặc điểm bản chất nhà nước này, chúng ta không thể lựa chọn mô hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, chỉ có thể lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mới phù hợp với ý chí và nguyện vọng của đông đảo nhân dân lao động về một xã hội dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Có thể xem phát triển KTTT định hướng XHCN là bước đi quan trọng và tất yếu của sự phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, là bước quá độ để đi lên CNXH.

óm lại, Sự tồn tại của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là một tất yếu khách quan, vì 3 lý do :

  • Một là, về mặt quy luật phát triển, mô hình KTTT phù hợp với quy luật phát triển khách quan. (Kt hàng hóa phát triển tới một trình độ tất yếu sẽ chuyển sản KTTT)
  • Hai là, về mặt kinh tế, mô hình Kinh tế thị trường có tính ưu việt trong phát triển Kinh tế so với các mô hình kinh tế trước kia.
  • Ba là, Về mặt xã hội, mô hình này này phù hợp với nguyện vọng của nhân dân mong muốn dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. (đây là đặc trưng xã hội XHCN mà chúng ta đang hướng tới)

Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trong đại hội XII đã xác định đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: Lấy nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ dựa trên các quy luật của nền kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó còn đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa sao cho phù hợp vời từng giai đoạn đất nước phát triển. Đó được gọi là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, dưới sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng lãnh đạo. Mục tiêu hướng đến là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kết lại

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của giasuglory.edu.vn về tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hi vọng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm những thông tin và kiến thức hữu ích. Xin cám ơn vì đã dành thời gian theo dõi, ủng hộ bài viết.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *