Tại sao nói Tiền là loại hàng hóa đặc biệt?

Khi phát minh ra tiền, nền sản xuất hàng hóa loài người đã bước sang giai đoạn mới. Tiền đóng vai trò quan trọng trong mọi hành vi trao đổi sản phẩm lao động. Nhưng để hiểu “tại sao tiền là hàng hóa đặc biệt?” , câu trả lời sẽ trả lời dưới đây.
Tiền là loại hàng hóa đặc biệt
Tiền là loại hàng hóa đặc biệt

Lý giải tính đặc biệt của tiền tệ.

Trong Kinh tế chính trị có một số hàng hóa đặc biệt được Mác nghiên cứu, trong đó có tiền (mà bản chất đó là vàng). Tiền ra đời khi sản xuất phát triển ở một trình độ nhất định. Do là hàng hóa nền tiền cũng có 2 thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng ra,  ngoài ra tiền đảm nhiệm các 5 chức năng cơ bản, Gồm:
  • Chức năng thước đo giá trị.
  • Chức năng phương tiện lưu thông.
  • Chức năng phương tiện cất trữ.
  • Chức năng phương tiện thanh toán.
  • Chức năng tiền tệ thế giới.
Với 5 chức năng riêng này, Mác đã chỉ ra bản chất “đặc biệt” của tiền: Tiền (hay vàng) là loại hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung thống nhất để biểu hiện giá trị của mọi hàng hóa.
Như vậy, tiền đóng vai trò vật ngang giá chung thống nhất để biểu hiện giá trị của mọi hàng hóa, đây là điểm đặc biệt nhất mà tất cả các hàng hóa thông thường không có, hay nói cách khác, chỉ có tiền mới có thể đóng vai trò vật ngang giá chung thống nhất biểu hiện giá trị của mọi hàng hóa khác mà thôi, các bạn nhé.
Rate this post
Xem Thêm Bài Viết  Chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt. Liên hệ vận dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *