Hướng dẫn cách viết Lời mở đầu Kinh tế chính trị hay nhất

Hướng dẫn cách viết Lời mở đầu Kinh tế chính trị hay nhất

Học phần “Kinh tế chính trị” là một trong những học phần bắt buộc đối với sinh viên của các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Kết thúc chương trình học, nhiều giảng viên yêu cầu sinh viên viết tiểu luận thu hoạch để thay cho bài kiểm tra kết thúc học phần. Việc viết bài tiểu luận Kinh tế chính trị còn nhiều bỡ ngỡ đối với các bạn sinh viên, bởi vậy, bài viết sau sẽ gợi ý cho các bạn một số cách viết lời mở đầu tiểu luận kinh tế chính trị hay nhất, các bạn cùng tham khảo ngay nhé!
Cách viết lời mở đầu Kinh tế chính trị
Cách viết lời mở đầu Kinh tế chính trị

#1. Cách viết Lời mở đầu tiểu luận kinh tế chính trị về tiền tệ và chính sách tiền tệ

Kể từ khi đất nước hoàn toàn độc lập đến nay, nhà nước ta không ngừng cải cách để phát triển nền kinh tế, nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp, kinh tế nước ta đã dần đi lên nền kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay. Chính sách kinh tế cũng từng bước được đổi mới. Bằng việc vận dụng những chính sách tài khóa, tiền tệ… nhà nước đã kiểm soát tốt nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta từ đó cũng đạt được mức tăng trưởng đáng ghi nhận.
Chính sách tiền tệ nói riêng, cùng với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nói chung là những công cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý và phát triển nền kinh tế. Việc tạo ra những chính sách tiền tệ áp dụng phần lớn những lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Tuy nhiên, việc vận dụng những lý luận đó không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi các nhà hoạch định và điều hành chính sách cần phải nghiên cứu kỹ càng, phát hiện ra những hạn chế của nền kinh tế, từ đó vận dụng chính sách tiền tệ đúng thời điểm và phù hợp với giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế nước nhà.
Bài tiểu luận với chủ đề “Lý luận về tiền tệ của chủ nghĩa Mác – LêNin và ý nghĩa của việc nghiên cứu quy luật lưu thông tiền tệ đối với việc xây dựng chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay” sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề nêu trên.

#2. Cách viết Lời mở đầu tiểu luận kinh tế chính trị về giá trị thặng dư (m)

Kinh tế chính trị Mác-Lênin có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển  đời sống xã hội. Đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu học tập, nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin càng được trú trọng hơn, nhằm khắc phục những lạc hậu về lý luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lý luận với cuộc sống, góp phần quan trọng hình thành tư duy kinh tế mới.
Nước ta đang xây dựng và phát triển nền theo hướng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là nền kinh tế luôn gắn liền với những phạm trù và quy luật kinh tế nhất định. Trong đó có phạm trù giá trị thặng dư hay nói cách khác, “sự tồn tại giá trị thặng dư là một yếu tố tất yếu khách quan ở Việt Nam, khi mà ở Việt Nam ta đang hướng tới nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Tuy nhiên hiện nay, đất nước ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên trong chừng mực nào đó vẫn tồn tại thành kiến đối với một số thành phần kinh tế như tư nhân, tư bản,…, coi các thành phần kinh tế này là chế độ bóc lột. Những nhận thức này không chỉ xảy ra với một số cán bộ cấp cao, đảng viên làm công tác quản lý trong bộ máy nhà nước, mà còn xảy ra đối với những người trực tiếp làm kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay. Mà theo lý luận của Mác, thì vấn đề bóc lột liên quan trực tiếp đến giá trị thặng dư. Vì thế việc nghiên cứu, tìm hiểu về chất và lượng của giá trị thặng dư sẽ giúp chúng ta có những nhận thức đúng đắn về con đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam mà Đảng và nhà nước ta đã chọn.
Với kiến thức mà em đã tìm hiểu được, bài tiểu luận sẽ nêu ra những nội dung cơ bản của “giá trị thặng dư , cùng một vài ý nghĩa thực tiễn rút ra được khi nghiên cứu vấn đề này. Bên cạnh đó là một số ý kiến để việc vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

#3.Cách viết Lời mở đầu tiểu luận Kinh tế chính trị về hàng hóa

Trong thời kỳ đầu của xã hội loài người (hình thái công xã nguyên thủy), mọi hoạt động sản xuất xã hội đều mang tính tự cung tự cấp. Nhu cầu của con người thời đó bị gói gọn trong một giới hạn nhất định, do sự hạn chế của lực lượng sản xuất. Chỉ đến khi lực lượng sản xuất dần phát triển và đạt được những thành tựu nhất định, nhu cầu của con người mới được đáp ứng ngày càng nhiều hơn. Chính sự phát triển của lực lượng sản xuất cũng là nhân tố dẫn đến đến sự thay đổi hình thái kinh tế, từ nền kinh tế tự nhiên sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa, và phát triển nhất chính là nền kinh tế thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu về hàng hóa của con người được đáp ứng tối đa, với số lượng hàng hóa khổng lồ. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường vẫn luôn tồn tại những hạn chế nhất định, đặc biệt là trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Tư bản chủ nghĩa xem lợi nhuận là yếu tố quan trọng hàng đầu, dẫn đến quyền bình đẳng trong xã hội bị xem nhẹ, tạo ra sự phân hóa xã hội sâu sắc. Điều này đã được Mác-Ăngghen phân tích trong quá trình nghiên cứu về các hình thái kinh tế xã hội: “Tư bản chủ nghĩa chắc chắn sẽ bị thay thế bởi một chế độ xã hội hoàn thiện hơn, Đó là nơi mà con người có quyền tự do, văn minh, xã hội công bằng, nền kinh tế phát triển bền vững – chế độ xã hội chủ nghĩa.
Từ sau khi đất nước được giải phóng hoàn toàn, Đảng ta đã xác định đưa đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa. Việc thành lập Đại hội Đảng lần thứ VI được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta. Theo đó, việc xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của nhà nước là chủ chương chiến lược lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Đến nay, sau hơn 30 năm thực thực hiện đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài tiểu luận: “Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và những ưu thế của sản xuất hàng hóa. Liên hệ với thực tiễn nền kinh tế Việt Nam” để nghiên cứu trong học phần kinh tế chính trị Mác-Lênin của mình.

#4.Cách viết Lời mở đầu Kinh tế chính trị về thị trường

Đất nước ta đang trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao, dựa trên những quan hệ sản xuất phù hợp và lực lượng sản xuất hiện đại.
Nền kinh tế của loài người từ trước đến nay đã và đang trải qua rất nhiều hình thái kinh tế xã hội. Bao gồm các hình thái: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Trong tất cả các hình thái kinh tế trên, chưa có một hình thái kinh tế nào có một cơ chế quản lý và điều hành kinh tế một cách phù hợp và hợp lý nhất. Từ việc phát triển kinh tế chỉ dựa vào nền kinh tế thị trường để giải quyết những vấn đề cơ bản của nền kinh tế, cho đến việc chỉ dựa vào tổ chức quản lý của Nhà nước, để phát triển kinh tế cho phù hợp. Đặc biệt là đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn đặc biệt của sự phát triển. Đây là bước ngoặt lớn trong quá trình chuyển từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh nhiều mặt mặt tích cực như: năng suất lao động tăng nhanh, công nghệ sản xuất không ngừng được cải tiến, hàng hóa được sản xuất ra nhiều, thu nhập quốc dân từ đó cũng tăng…. thì cơ chế thị trường đồng thời cũng nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực. Ngày càng nhiều vấn đề cần giải quyết như: lạm phát, khủng hoảng, thất nghiệp, tệ nạn xã hội,… Do vậy, Nhà nước phải can thiệp vào kinh tế để có thể đảm bảo cho sự phát triển kinh tế hiệu quả, ổn định và công bằng. Đặc biệt, nền kinh tế nước ta đang định hướng theo xã hội chủ nghĩa nên càng không thể thiếu sự quản lý của Nhà nước.
Do đó, em đã lựa chọn đề tài : “Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”.

#5. Cách viết lời mở đầu tiểu luận Kinh tế chính trị về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Tại hội nghị Đại biểu toàn quốc, Ban chấp hành trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1990) đã nhận định rằng: “Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục, nhưng những thành tựu quan trọng đã đạt được, đã và đang tạo ra những tiền đề để đưa đất nước sang một thời kỳ phát triển mới, đẩy tới một bước gần hơn đến sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ giúp chúng ta có thêm động lực để tăng trưởng nhanh với tốc độ phát triển vượt bậc. Không những thế, nhờ có hiện đại hoá mà chúng ta có điều kiện đi tắt, có bài toán tổng hợp để giải bài toán phát triển đất nước. Việc nghiên cứu quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong nền kinh tế là một vấn đề bức xúc, nóng bỏng trong nhiều năm nay. Công cuộc được đông đảo các nhà nghiên cứu, trong đó có cả đội ngũ sinh viên quan tâm. Nghiên cứu nhằm có những nhận thức rõ ràng, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực trong nước, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ quốc tế để phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá.
Cùng với sự nỗ lực, cố gắng chung của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, là một công dân của đất nước, em mong muốn góp phần nhỏ bé của mình để nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công nghiệp hoá – hiện đại hoá tại Việt Nam. Do đó, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra tại Việt Nam.”

Kết cấu đề tài gồm 3 phần chính:

  • Chương 1- Tính tất yếu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. 
  • Chương 2- Các vấn đề cơ bản về công nghiệp hoá hiện đại hoá tại Việt Nam. 
  • Chương 3 – Những kết luận về quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá tại Việt Nam.
Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Uống Nước đậu đen Giảm Cân

#6. Cách viết lời mở đầu Kinh tế chính trị về: Khoa học chủ nghĩa

Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Khi nền sản xuất vẫn chưa vận động theo con đường đúng đắn, chúng ta có một nền kinh tế sản xuất nghèo nàn và lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá một cách nặng nề cùng với lực lượng sản xuất thấp kém. Tuy nhiên ngày nay khi độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trở thành xu thế tất yếu của lịch sử, khi giai cấp công nhân trở thành người nắm quyền lãnh đạo cách mạng, cũng là lúc bắt đầu công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một quá trình biến đổi toàn diện, sâu sắc và triệt để. Đây là quá trình vừa xoá bỏ cái cũ, vừa xây dựng cái mới từ gốc đến ngọn. Nhiệm vụ của nền kinh tế là phải tạo ra cả cơ sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tầng mới, bên cạnh đó tạo ra của cải đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần và văn hoá mới. Do đó, trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong quá trình này, vai trò khoa học công nghệ là yếu tố then chốt đẩy mạnh công nghiệp hoá.
Hiện nay, cách mạng khoa học và công nghệ đang có sự tác động mạnh mẽ trên toàn thế giới, giúp rút ngắn thời gian phát những phát minh mới ra đời thay thế phát minh cũ, đồng thời xu hướng chuyển giao công nghệ giữa các nước cũng trở nên phổ biến và hiệu quả hơn. Vấn đề cấp thiết đặt ra là những nước đi sau, trong đó có Việt Nam cần phải làm những gì để tiếp nhận hiệu quả nhất những thành tựu công nghệ đó. Việc xây dựng cơ cấu kinh tế mở cửa, sẵn sàng tiếp nhận có chọn lọc những thành tựu khoa học chính là con đường hiệu quả nhất quyết định sự thành công quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa của nước nhà.

#7. Cách viết lời mở đầu Kinh tế chính trị Mác Lênin

Kinh tế chính trị Mác- Lênin có vai trò quan trọng trong việc phát triển đời sống xã hội không chỉ với nước ta mà trên toàn thế giới. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, việc học tập và nghiên cứu kinh tế chính trị Mác- Lênin càng được chú trọng nhằm khắc phục những lạc hậu trong tư duy về những lý luận kinh tế, sự giáo điều tách rời lý luận với cuộc sống, góp phần hình thành nên tư duy kinh tế mới cho người lao động.
Hiện nay, nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó những kiến thức của kinh tế chính trị đưa ra là cực kỳ cần thiết đối với việc quản lý nền kinh tế vĩ mô, quản lý xã hội, quản lý kinh doanh và các tầng lớp dân cư. Việc nắm vững và hiểu rõ về kinh tế chính trị sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học tập các môn khoa học kinh tế khác. Bởi các môn kinh tế cơ bản đề phụ thuộc vào những phạm trù kinh tế và quy luật mà Mác- Lênin đã nêu ra.
Do đó, trong bài tiểu luận của mình, em đã đi nghiên cứu về kinh tế chính trị Mác- Lênin. Trong quá trình nghiên cứu còn nhiều vấn đề phức tạp, nên không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý từ phía thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!

#8. Cách viết lời mở đầu tiểu luận Kinh tế chính trị Mác Lênin về thị trường

Nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng to lớn đến sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Vấn đề nhà nước và thị trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, do đó việc tìm tòi mô hình quản lý kinh tế thích hợp, hoạt động hiệu quả hơn là vấn đề mà nhà nước Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới quan tâm.
Việc tiến hành xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một yếu tố cơ bản và tất yếu của quá trình đổi mới quản lý kinh tế. Trong những năm vừa qua, nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và nhà nước, Việt Nam đã thoát khỏi những khủng hoảng ban đầu, đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân cũng dần được cải thiện một cách đáng kể, chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp, nước ta đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa trên quy luật giá trị và cung cầu của thị trường.
Như vậy, việc nhà nước cùng các cơ quan ban ngành và nhân dân quan tâm đến xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một điều cần thiết.
Em muốn sử dụng những kiến thức đã học ở nhà trường cùng những kiến thức thực tế tích góp được làm bài tiểu luận này nhằm phân tích vấn đề đã nêu trên. Rất mong nhận được những đóng góp tích cực để em có những nhận thức rõ ràng, đúng đắn hơn, tạo tiền đề để mai sau khi ra trường em có thể góp một phần nhỏ công sức của mình cho công cuộc xây dựng nền kinh tế nước nhà.

#9. Cách viết lời mở đầu Kinh tế chính tri Mác Lênin về Hội nhập kinh tế quốc tế

Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế phát triển tất yếu, là biểu hiện của sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản xuất. Do phân công lao động quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và sự tích tụ tập trung tư bản, dẫn tới sự hình thành của nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất và hội nhập về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, chính trị của nhiều nói riêng và của toàn thế giới nói chung. Đây cũng là lý do giúp nền kinh tế thế giới có sự phát triển vượt bậc, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, và cơ cấu kinh tế có sự thay đổi sâu sắc. Sự ra đời của hàng loạt các tổ chức kinh tế thế giới như WTO,EU, AFTA,… cùng nhiều tam giác phát triển khác cũng là kết quả của quá trình toàn cầu hóa.
Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải mục tiêu, nhiệm vụ nhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối công cuộc phát triển đất nước hiện nay cũng như sau này. Bởi một nước đi ngược với xu hướng chung của thời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn cũng sẽ bị loại bỏ trên đấu trường quốc tế. Hơn nữa, một nước đang phát triển, lại vừa trải qua chiến tranh tàn khốc, ác liệt…thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trong quá trình hội nhập, với nội lực dồi dào sẵn và ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển cho nền kinh tế. Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu thêm nhiều thành tựu khoa học công nghệ tân tiến, những kinh nghiệm quý báu của các nước kinh tế phát triển, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy nền kinh tế đi lên.
Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ cũng tồn tại hai mặt đối lập. Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến cho Việt Nam rất nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng bên cạnh đó cũng mang đến không ít khó khăn và thử thách. Tuy nhiên theo chủ trương của Đảng: “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước”, chúng ta sẽ nỗ lực khắc phục những khó khăn để hoàn thành sứ mệnh.
Hội nhập kinh tế quốc tế là yếu tố tất yếu khách quan đối. Do đó, em xin chọn đề tài: “Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam”. Đây là đề tài có nội dung nghiên cứu rộng và mang tính thời sự. Tính đến nay đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhà kinh tế đề cập đến vấn đề này. Bản thân em, một sinh viên, khi được thực hiện đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú và say mê. Tuy nhiên do hiểu biết còn hạn chế, em chỉ xin đóng góp được một phần nhỏ suy nghĩ của mình. Bài viết có thể tồn tại rất nhiều sai sót, em kính mong thầy cô, các bạn và những độc giả quan tâm giúp đỡ em cải thiện bài viết tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

#10. Cách viết lời mở đầu Kinh tế chính trị về quy luật giá trị

Như chúng ta đã biết, quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Đó là lý do mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá, thì ở đó có sự xuất hiện của quy luật giá trị. Tất cả các hoạt động của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa đều ảnh hưởng bởi sự tác động của quy luật này. Quy luật giá trị là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế, những cuộc cạnh tranh không lành mạnh và chu kì phân hoá giàu nghèo. Chính vì thế chúng ta cần nghiên cứu về quy luật giá trị, để tìm ra vai trò và tác động của nó tới nền kinh tế, đặc biệt là trong thời kì phát triển nền kinh tế thị trưởng của nước ta hiện nay. Do đó, em đã chọn Đề tài: “Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam” để nghiên cứu.

Bài viết được chia thành 2 chương, bao gồm: 

Xem Thêm Bài Viết  Lên đỉnh Cảm Giác Và Kinh Nghiệm đạt được
Chương I: Cơ sở lý luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường.
Chương II: Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật này ở nước ta thời gian tới.
Em xin gửi lời chân thành cảm ơn giảng viên Ths. Trần Việt Tiến đã hướng dẫn em hoàn thành đề tài này. Trong bài tiểu luận có thể tồn tại nhiều sai sót, mong thầy chỉ bảo để em rút kinh nghiệm cho những bài tiểu luận tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn!

#11. Vai trò của lời mở đầu tiểu luận kinh tế chính trị

Phần mở đầu là phần ít được chú trọng khi thực hiện viết khóa luận, tiểu luận, tuy nhiên trên thực tế lại là một phần khá quan trọng và có độ khó cao, kể cả đối với những bài tiểu luận kinh tế chính trị.
Phần mở đầu đóng vai trò như một bản đồ, đưa người đọc chạm đến những luận điểm mà bạn sẽ triển khai. Phần này phải đáp ứng những yêu cầu nhất định như ngắn gọn, dễ hiểu và cuốn hút để người đọc cảm thấy hào hứng, tuy nhiên vẫn phải nêu lên được lý do lựa chọn đề tài, cung cấp được đầy đủ những thông tin nền tảng và có giọng văn phù hợp với ngữ cảnh.
Một phần mở đầu tốt sẽ trả lời được những câu hỏi sau:
  • What: đề tài tiểu luận giải quyết vấn đề kinh tế chính trị nào.
  • Why: vì sao đề tài bạn lựa chọn lại quan trọng.
  • How: bạn sẽ tiến hành lập luận, chứng minh bằng cách nào?
Xem Thêm Bài Viết  Chia Sẻ Kinh Nghiệm Làm Chuyện ấy

#12. Bí quyết viết lời mở đầu tiểu luận kinh tế chính trị với 3 bước

Bước 1: Mở đầu bằng một câu đề thu hút

Câu đề nên xoay quanh vấn đề, hoặc giúp người đọc liên tưởng đến đề tài của bạn.
  • Đưa ra một con số thống kê bất ngờ.
  • Sử dụng những giai thoại ngắn, lời trích dẫn hoặc câu nói hài hước để thu hút sự chú ý của người đọc, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chủ đề.
  • Đưa ra những lý lẽ liên quan đến bối cảnh của đề tài (có thể là thông tin liên quan đến luận điểm những không có trong bài viết): bối cảnh lịch sử hay những tài liệu có liên quan.

Bước 2: Trình bày nguyên nhân lựa chọn đề tài

Cần nêu lên được tính cấp thiết của đề tài mà bạn triển khai, đồng thời dùng những lý lẽ để chứng minh và gây sự chú ý, quan tâm để thuyết phục người đọc tiếp tục xem bài tiểu luận của mình.
Bạn nên sử dụng những câu dẫn để chuyển tiếp giữa những thông tin, sau đó trình bày luận điểm một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Phần luận điểm chính hay tên đề tài thường được nêu ở cuối.

Bước 3: Trình bày khái quát về cấu trúc của bài tiểu luận

Nêu lên cấu trúc bài tiểu luận gồm những nội dung chính nào. Lưu ý nêu một cách khái quát và toàn diện nhất, không nhất thiết phải đi vào tóm tắt nội dung các phần.
Các bạn thân mến, trên đây là 10 mẫu lời mở đầu tiểu luận kinh tế chính trị cũng như chia sẻ những bí quyết để triển khai lời mở đầu hay và ấn tượng nhất.  Hy vọng sẽ là kinh nghiệm bổ ích chia sẻ để các bạn bắt đầu tốt một bài tiểu luận Kinh tế chính trị, các bạn nhé!
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *