Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế chính trị

Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế chính trị

Hệ thống lý thuyết trọng tâm và bài tập Kinh tế chính trị Mác Lênin dành cho sinh viên đại học
Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế chính trị
Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế chính trị
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
A. CÔNG THỨC:
1. Giá trị mới của 1 đơn vị sản phẩm/ 1 công nhân tạo ra: v + m
2. Khối lượng giá trị mới (toàn bộ SP của DN): v + m
3. Giá trị của 1 đơn vị sản phẩm: c + v + m
4. Giá trị của tổng sản phẩm của 1 DN: C + V + M
5. Chi phí sản xuất của 1 DN: C + V
6. Thời gian lao động trong 1 ngày: t + t’
7. Tỷ suất Giá trị thặng dư: m’ = (m/v).100% hoặc (t’/t).100%
8. Khối lượng Giá trị thặng dư: M = m’ x V
9. Tỷ suất lợi nhuận: P’
10.Cấu tạo hữu cơ tư bản C/V
B. Bài tập Kinh tế chính trị (download tại đây)
4/5 - (3 bình chọn)
Xem Thêm Bài Viết  Hướng dẫn rút tiền JUN88 và các điều kiện cược thủ phải biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *