Kinh Tế Vi Mô Trắc Nghiệm

Kinh tế học vi mô là một lĩnh vực quan trọng trong nghiên cứu kinh tế. Nó tập trung vào sự hoạt động của từng thị trường độc lập và đưa ra những đánh giá chi tiết về chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kinh tế vi mô.

Kinh tế vi mô là gì?

Kinh tế vi mô tập trung vào sự hoạt động của các thị trường riêng lẻ. Thay vì nghiên cứu toàn bộ nền kinh tế hay chính phủ, nó tập trung vào việc hiểu về các thị trường nhỏ hơn như thị trường chứng khoán. Nghiên cứu kinh tế vi mô giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cung và cầu, giá cả, thu nhập và các yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường.

Các câu hỏi trắc nghiệm quan trọng

Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm quan trọng liên quan đến kinh tế vi mô:

Xem Thêm Bài Viết  Hướng dẫn cách viết Lời mở đầu Kinh tế chính trị hay nhất

Câu 1: Kinh tế vi mô tiếp cận với những nghiên cứu kinh tế dưới góc độ nào?

 • Toàn bộ nền kinh tế.
 • Chính phủ.
 • Sự hoạt động của các thị trường riêng lẻ.
 • Thị trường chứng khoán.

Câu 2: Nếu một hàng hóa có được mà không cần phải hi sinh việc sản xuất hoặc tiêu dùng bất cứ thứ gì khác, điều đó có ý nghĩa gì?

 • Chi phí cơ hội của nó bằng 0.
 • Nền kinh tế ở trên đường giới hạn khả năng sản xuất của nó.
 • Tất cả các nhân tố sản xuất đã được phân bố hiệu quả.
 • Nền kinh tế này là một nền kinh tế chỉ huy.

Câu 36: Bảo hiểm sức khỏe có thể đem đến hiệu quả có hại vì?

 • Khiến mọi người sử dụng quá ít chăm sóc y tế.
 • Khiến mọi người sử dụng quá nhiều chăm sóc y tế.
 • Khiến cho chính phủ phải thay thế cho thị trường chăm sóc y tế.
 • Khiến cho nghiên cứu về thuốc bị xao lãng.

Câu 37: Khi tỷ suất lợi tức trong nền kinh tế tăng thì?

 • Giá thị trường hiện hành của một trái phiếu sẽ tăng.
 • Giá thị trường hiện hành của một trái phiếu sẽ giảm.
 • Giá trị một trái phiếu vào ngày đáo hạn (maturity) của nó tăng.
 • Giá trị một trái phiếu vào ngày đáo hạn (maturity) của nó giảm.

Đó là một số câu hỏi trắc nghiệm quan trọng liên quan đến kinh tế vi mô. Để tìm hiểu thêm về ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô, hãy truy cập Gia sư Glory để xem đầy đủ bài viết này. Hy vọng rằng bạn đã tìm thấy những hiểu biết mới và thú vị từ bài viết này!

Rate this post