Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên VMware: Bước vào thế giới bảo mật

Kali Linux, hệ điều hành đầy tính năng bảo mật, được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia nghiên cứu bảo mật và hacker. Nếu bạn muốn khám phá Kali Linux, hãy cài đặt nó trên máy ảo VMware bằng hướng dẫn sau.

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux trên VMware

1. Thiết lập Kali Linux trên VMware

Trước tiên, hãy truy cập trang web Gia sư Glory để tải bộ cài Kali Linux.

Bạn hãy click vào Kali Linux 64-Bit (Installer) để tải về.

Click vào Kali Linux 64-Bit (Installer)

Bước 1: Mở VMware, click vào menu File (1) => New Virtual Machine… (2).

Chọn New Virtual Machine

Bước 2: Click vào Typical (1) => Next (2).

Click vào Typical và nhấn Next

Bước 3: Chọn Installed disc image file (1) => Browse (2).

Chọn Installed disc image file

Tiếp theo, bạn chọn file iso (3) => Open (4).

Chọn file iso rồi nhấn Open

Bấm Next để tiếp tục.

Bấm Next để tiếp tục

Bước 4: Chọn Linux (1) => Debian 8.x 64-bit (2) => Next (3).

Chọn Debian 8.x 64-bit

Bước 5: Đặt tên cho máy ảo (1) => Browse.. (2) để chọn nơi lưu máy ảo sau cài đặt. Tiếp theo, bạn bấm Next(3) để tiếp tục.

Đặt tên cho máy ảo và click vào Browse

Bước 6: Thiết lập dung lượng ổ đĩa (1) tối thiểu là 20GB. Tiếp theo, bạn click vào Store virtual disk as a single file (2) => Next (3).

Chọn Store virtual disk as a single file

Bấm Finish để hoàn thành.

Bấm Finish để hoàn thành

2. Cài đặt Kali Linux

Bước 1: Bạn click vào máy ảo Kali Linux vừa thiết lập và chọn Power on this virtual machine.

Chọn Power on this virtual machine

Ở menu Boot, bạn click vào Graphical install.

Click vào Graphical install

Bước 2: Bạn nhấn vào English (1) để chọn ngôn ngữ Tiếng Anh => Continue (2).

Xem Thêm Bài Viết  Bộ sưu tập hình bồ tát đầy đủ 4K với hơn 999+ tấm ảnh chất lượng cao

Bạn nhấn vào English để chọn ngôn ngữ Tiếng Anh

Tiếp theo, bạn chọn vùng là United States (3) => Continue (4).

Chọn United States

Chọn ngôn ngữ bàn phím là American English (5) => Continue (6).

Chọn ngôn ngữ bàn phím là American English

Bước 3: Bạn đặt tên cho mạng ảo (1) => Continue (2).

Đặt tên cho mạng ảo

Bước 4: Đặt tên cho domain (1) => Continue (2).

Đặt tên cho domain

Bước 5: Bạn nhập tên của bạn(1) => Continue (2).

Nhập tên sử dụng

Đặt tên cho User (3) => Continue (4).

Đặt tên cho User

Bước 6: Đặt mật khẩu (1) và nhập lại mật khẩu (2) cho máy ảo Kali => Continue (3).

Đặt mật khẩu và nhập lại mật khẩu cho máy ảo Kali

Bước 7: Bạn chọn múi giờ Thái bình dương (Pacific) (1) => Continue (2).

Chọn múi giờ Thái bình dương (Pacific)

Bước 8: Bạn chọn Guided – use entire disk (1) => Continue (2).

Chọn Guided - use entire disk

Bước 9: Chọn ổ đĩa ảo (1) để cài đặt => Continue (2).

Chọn ổ đĩa ảo để cài đặt

Bước 10: Chọn All files in one partition (recommended for new users) (1) => Continue (2).

Chọn All files in one partition (recommended for new users)

Bước 11: Chọn Finish partitioning and write changes to disk (1) => Continue (2).

Chọn Finish partitioning and write changes to disk

Bước 12: Chọn Yes (1) => Continue (2).

Chọn Yes

Bước 13: Bạn đánh dấu hết vào các mục cần thiết và nhấn Continue.

Đánh dấu hết vào các mục cần thiết và nhấn Continue

Bước 14: Chọn trình quản lý màn hình là gdm3 (1) => Continue (2).

Chọn trình quản lý màn hình là gdm3

Bước 15: Bấm Yes (1) để cài GRUB boot => Continue (2).

Bấm Yes để cài GRUB boot

Tiếp theo, bạn chọn ổ đĩa(3) để cài => Continue (4).

Chọn ổ đĩa để cài

Đến bước này là xong, bạn nhấn Continue để hoàn tất.

Nhấn Continue để hoàn tất

Bước 16: Sau khi khởi động lại Kali Linux, bạn click và đăng nhập tài khoản của bạn.

Sau khi khởi động lại Kali Linux, bạn click và đăng nhập tài khoản của bạn

Giao diện chính của Kali Linux sẽ như hình ảnh dưới. Do công cụ này phát triển trên hệ điều hành Debian nên bạn sẽ tìm thấy hình nền của Debian trong Kali Linux.

Xem Thêm Bài Viết  Những bộ phim tình cảm Trung Quốc tuyệt vời hiện nay

Giao diện chính của Kali Linux

Với hướng dẫn đầy đủ và chi tiết cách cài Kali Linux trên VMware, bạn có thể thử cài và trải nghiệm công cụ dành cho “hacker” vô cùng độc đáo và thú vị. Chúc bạn thành công!

Rate this post