Công thức chung của tư bản là gì? Khi nào tiền chuyển hóa thành tư bản?

Công thức chung của tư bản là gì

Công thức chung của tư bản là gì?

Công thức chung của tư bản là gì
Công thức T – H – T’ được gọi là công thức chung của tư bản bởi vì sự vận động của mọi tư bản đều biểu hiện trong lưu thông dưới dạng khái quát, dù là tư bản thương nghiệp, tư bản công nghiệp hay tư bản cho vay

Công thức chung của tư bản: Công thức T – H – T’ được gọi là công thức chung của tư bản. Bởi vì sự vận động của mọi tư bản đều biểu hiện trong lưu thông dưới dạng khái quát, dù là tư bản thương nghiệp, tư bản công nghiệp hay tư bản cho vay.

Mục đích của lưu thông hàng hóa giản đơn là giá trị sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu. Nên các hàng hóa trao đổi đều phải có giá trị sử dụng khác nhau. Sự vận động sẽ kết thúc ở giai đoạn thứ 2, khi những người trao đổi có được giá trị sử dụng người đó cần đến. Còn mục đích của lưu thông tư bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị, hơn nữa giá trị tăng thêm.

Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Mục đích lưu thông tư bản là sự lớn lên của giá trị, chính là giá trị thặng dư. Cho nên sự vận động của tư bản là không có giới hạn vì sự lớnn lên của giá trị là không có giới hạn.

Tiền chuyển hóa thành tư bản khi nào?

Tiền chuyển hóa thành tư bản khi nào
Tiền chuyển hóa thành tư bản khi nó được sử dụng để mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản

Tiền trong lưu thông hàng hóa giản đơn vận động dựa trên công thức H – T – H’. Có nghĩa là bắt đầu bằng hành vi bán hàng (H-T) và kết thúc bằng hành vi mua hàng (T-H). Kết thúc đều bằng hàng hóa, tiền đóng vai trò trung gian, mục đích là giá trị sử dụng.

Xem Thêm Bài Viết  Khái niệm thị trường là gì? Vai trò của thị trường kinh tế chính trị

Tuy nhiên, trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thì vận động theo công thức T – H – T’. Lưu thông của tư bản bắt đầu bằng hành vi mua hàng (T-H) vầ kết thúc bằng hành vi bán (H-T’). Tiền là điểm xuất phát cũng là điểm kết thúc, hàng hóa đóng vai trò là trung gian. Mục đích của lưu thông tư bản là giá trị và giá trị cao hơn. Có nghĩa là T’ lớn hơn T: T’=T+t. t ở đây là phần trội thêm, gọi là giá trị thặng dư m. Số tiền ứng ra ban đầu (T) lúc này trở thành tư bản.

Vậy, tiền chuyển hóa thành tư bản khi nó được sử dụng để mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản. T – H – T’ là công thức chung của tư bản do mọi tư bản đều vận động như vậy nhằm mục đích mang lại giá trị thặng dư. 

So sánh công thức lưu thông hàng hóa giản đơn và công thức chung của tư bản

So sánh CT lưu thông hàng hóa giản đơn và CT chung của tư bản
So sánh điểm giống, khác nhau của công thức lưu thông hàng hóa giản đơn và công thức chung của tư bản

Tiền có 2 phương thức vận động:

  • Tiền là phương tiện lưu thông hàng hóa, vận động theo công thức H – T – H.
  • Tiền là tư bản vận động theo quy tắc T – H – T’.

Cùng giasuglory.edu.vn so sánh công thức lưu thông hàng hóa giản đơn và công thức chung của tư bản ngay sau đây:

Điểm giống nhau

Điểm giống nhau của công thức
Cả 2 công thức lưu thông hàng hóa giản đơn và công thức chung của tư bản đều là 2 giai đoạn đối lập nhau giữa mua bán mà hợp thành

Cả 2 công thức đều là 2 giai đoạn đối lập nhau giữa mua bán mà hợp thành. Hai nhân tố vật chất chính là tiền với hàng. Hai người có quan hệ kinh tế được gọi là người mua với người bán.

Xem Thêm Bài Viết  Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chủ nghĩa duy tâm duy vật trong triết học

Điểm khác nhau

Điểm khác nhau của công thức
Lưu thông hàng hóa giản đơn bắt đầu từ việc bán hàng và kết thúc bằng việc mua hàng, ngược lại, lưu thông của tư bản sẽ bắt đầu từ việc mua rồi kết thúc bằng việc bán
  • Biểu hiện bên ngoài:

Lưu thông hàng hóa giản đơn bắt đầu từ việc bán hàng và kết thúc bằng việc mua hàng. Điểm bắt đầu và kết thúc đều là hàng hóa, tiền đóng vai trò trung gian.

Ngược lại, lưu thông của tư bản sẽ bắt đầu từ việc mua rồi kết thúc bằng việc bán. Tiền vừa là điểm đầu mà vừa là điểm cuối, hàng hóa chỉ đóng vai trò trung gian. Thế nên tiền ở đây không phải chi ra dứt khoát mà chỉ là ứng để thu về.

  • Bản chất bên trong:

Mục đích lưu thông hàng hóa giản đơn là giá trị sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu. Mục đích của lưu thông tư bản không phải giá trị sử dụng mà chính là giá trị, thậm chí là giá trị tăng thêm. Cho nên số tiền thu về bằng số tiền ứng ra thì quá trình vận động là vô nghĩa.

Cho nên tiền thu về buộc phải lớn hơn tiền ứng ra. Và điều này giống như kiến thức mà bạn đã biết đó là tiền biến thành tư bản khi được dùng để mang lại: giá trị thặng dư

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *