Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô Có đáp án

Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô có đáp án là bộ đề thi trắc nghiệm về môn học này. Bộ đề bao gồm tổng cộng 788 câu hỏi trắc nghiệm được phân thành 8 phần khác nhau. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các phần trong bài viết dưới đây.

Phần 1: Sự hiểu biết về Kinh tế vĩ mô

Phần này gồm 99 câu hỏi và đáp án liên quan đến sự hiểu biết cơ bản về Kinh tế vĩ mô. Bạn sẽ tìm hiểu về khái niệm và các yếu tố quan trọng, bao gồm:

 • Thị trường quốc gia và nghiên cứu về hành vi của các doanh nghiệp lớn.
 • Các tổng lượng phản ánh hoạt động của nền kinh tế.
 • Sự thay đổi giá cả tương đối và mức sống.

Phần 2: Đo lường và đánh giá Kinh tế vĩ mô

Phần này cũng bao gồm 99 câu hỏi và đáp án, liên quan đến các khía cạnh về đo lường và đánh giá Kinh tế vĩ mô. Bạn sẽ tìm hiểu về:

 • Mức giá chung và lạm phát.
 • Tỉ lệ thất nghiệp và cán cân thanh toán.
Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Mua Lều Cắm Trại

Phần 3: Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Phần này cũng có 99 câu hỏi và đáp án, tập trung vào khái niệm và tính toán về tổng sản phẩm trong nước (GDP). Bạn sẽ tìm hiểu về:

 • Định nghĩa và cách tính GDP.
 • Tổng giá trị của các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tạo ra trong một thời kỳ nhất định.

Phần 4: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về khái niệm và cách tính tổng sản phẩm quốc dân (GNP). Gồm 98 câu hỏi và đáp án liên quan đến:

 • Đo lường thu nhập quốc dân.
 • Sự chuyển giao thu nhập trong hệ thống tài khoản quốc gia.

Phần 5: Đầu tư trong hệ thống tài khoản quốc gia

Phần này giúp bạn hiểu rõ hơn về đầu tư trong hệ thống tài khoản quốc gia. Gồm 99 câu hỏi và đáp án về:

 • Sản phẩm trung gian và đầu tư.
 • Các loại đầu tư và ví dụ cụ thể.

Phần 6: Các thành phần của GDP và GNP

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các thành phần của GDP và GNP. Gồm 99 câu hỏi và đáp án về:

 • Lợi nhuận và khấu hao.
 • Các thành phần của GDP và GNP.

Phần 7: Chính sách kinh tế vĩ mô

Phần này tập trung vào chính sách kinh tế vĩ mô. Gồm 98 câu hỏi và đáp án về:

 • Chính sách tài khóa và tiền tệ.
 • Lạm phát và các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô.
Xem Thêm Bài Viết  Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 4

Phần 8: Đo lường và dự báo Kinh tế vĩ mô

Cuối cùng, phần này giúp bạn hiểu về quá trình đo lường và dự báo Kinh tế vĩ mô. Gồm 97 câu hỏi và đáp án về:

 • Những vấn đề được quan tâm và nghiên cứu trong Kinh tế vĩ mô.
 • Số liệu thống kê về tốc độ tăng GDP thực tế của Việt Nam.

Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô có đáp án rất hữu ích cho việc tự học và sưu tầm kiến thức. Nếu bạn quan tâm, hãy tham gia tìm hiểu phần 1 của bộ đề này tại đây.

Đó là tất cả về bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô có đáp án. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này và có thêm kiến thức bổ ích. Cám ơn bạn đã đọc!

Rate this post