Trắc Nghiệm Kinh Tế Chính Trị

Một bộ sưu tập 689 câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị với đáp án kèm theo đã được biên soạn đặc biệt cho các bạn. Đây là tài liệu hữu ích để tham khảo và luyện tập câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị, giúp bạn so sánh đáp án một cách dễ dàng hơn.

Câu 1. Thuật ngữ “kinh tế- chính trị” được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

a. 1610b. 1612c. 1615d. 1618

Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm “kinh tế- chính trị”?

a. Antoine Montchretiênb. Francois Quesney c. Tomas Mund. William Petty

Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?

a. A. Smithb. D. Ricardo c. W.Pettyd. R.T.Mathus

Câu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?

a. W. Pettyb. A. Smith c. D.Ricardod. R.T.Mathus

Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?

a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCNb. Thời kỳ hiệp tác giản đơn c. Thời kỳ công trường thủ côngd. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí

Câu 6. Kinh tế- chính trị Mác – Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của:

a. Chủ nghĩa trọng thươngb. Chủ nghĩa trọng nông c. Kinh tế chính trị cổ điển Anhd. Kinh tế- chính trị tầm thường

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Mở Lớp Dạy Thêm Tại Nhà

Câu 7. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?

a. Học thuyết giá trị lao độngb. Học thuyết giá trị thặng dư c. Học thuyết tích luỹ tư sảnd. Học thuyết tái sản xuất tư bản xã hội

Câu 8. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là:

a. Sản xuất của cải vật chấtb. Quan hệ xã hội giữa người với ngườic. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.d. Quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.

Câu 9. Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế:

a. Mang tính khách quanb. Mang tính chủ quanc. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con ngườid. Cả a và c

Câu 10. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế:

a. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tếb. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.c. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào các điều kiện khách quan.d. Cả a, b, c

Bạn có thể tải tài liệu đầy đủ để xem chi tiết hơn.

Để tìm hiểu thêm về các khóa học và chất lượng dịch vụ giảng dạy từ Gia sư Glory, hãy truy cập giasuglory.edu.vn. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những điều hữu ích và phù hợp với nhu cầu của mình.

Rate this post