Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Công Tác Chủ Nhiệm

Làm thế nào để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm và xây dựng một tập thể lớp vững mạnh luôn là mục tiêu quan trọng của mỗi một giáo viên chủ nhiệm. Hiểu được tầm quan trọng đó, Topskkn đã giúp bạn tổng hợp một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp hiệu quả trong bài viết dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

1. MẪU SKKN CHỦ NHIỆM BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem trước Xem các tỉnh tại đây M011 Biện pháp hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh tiểu học theo định hướng giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tải ngay Tại đây M012 Rèn luyện kỹ năng sống và phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thông qua các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề (KNTT) Tải ngay Tại đây M013 Hình thành và duy trì nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay Tại đây M013 Hình thành và duy trì nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay Tại đây M021 Kiến tạo mô hình lớp học hạnh phúc – học sinh tích cực thông qua công tác chủ nhiệm tại trường THCS Tải ngay Tại đây M022 Biện pháp rèn luyện kỹ năng sống bằng câu chuyện cho học sinh THCS thông qua tiết sinh hoạt lớp Tải ngay Tại đây M023 Một số giải pháp xây dựng văn hoá ứng xử trong học đường cho học sinh THCS thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay Tại đây M031 Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhằm phát triển năng lực cho học sinh ở trường THPT Tải ngay Tại đây M032 Xây dựng cảm xúc tích cực và ứng với căng thẳng cho học sinh ở trường THPT nhằm nâng cao hiệu quả học tập Tải ngay Tại đây M033 Hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu về bạo lực học đường và xây dựng phương án tuyên truyền phòng chống theo hướng hoạt động trải nghiệm Tải ngay Tại đây M034 Hướng nghiệp giúp học sinh THPT lựa chọn đúng nghề, phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội. Tải ngay Tại đây

2. BIỆN PHÁP CHỦ NHIỆM GIỎI MỚI NHẤT 2023 -2024 CÓ POWERPOINT (SLIDE)

Tên đề tài Link tải Slide CNG01 Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua tiết sinh hoạt lớp theo chủ đề cho học sinh lớp 4 Tải ngay Xem slide CNG02 Biện pháp rèn luyện kĩ năng sống thông qua tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm theo chủ đề cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide CNG03 Ứng dụng mô hình hộp thư cảm xúc vào xây dựng lớp học thân thiên, học sinh tích cực cho học sinh lớp 2 Tải ngay Xem slide CNG04 Rèn luyện nề nếp học tậptính tự chủ cho học sinh lớp 1 thông qua sinh hoạt 15 phút đầu giờ Tải ngay Xem slide CNG05 Biện pháp thực hiện tốt lớp học thân thiện cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp 3 Tải ngay Xem slide CNG06 Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay Xem slide CNG08 Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 Tải ngay Xem slide CNG10 Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy Tải ngay Xem slide CNG11 Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay Xem slide CNG12 Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học Tải ngay Xem slide CNG13 Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THCS Tải ngay Xem slide CNG14 Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm Tải ngay Xem slide CNG15 Biện pháp thay đổi phương pháp quản lí lớp học nhắm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh THCS Tải ngay Xem slide CNG16 Biện pháp xây dựng hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp để góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS Tải ngay Xem slide CNG17 Đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm thông qua các chủ đề “Giáo dục thẩm mĩ” giúp hình thành văn hóa ứng xử cho học sinh Tải ngay Xem slide

3. BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN GIỎI MỚI NHẤT 2023 -2024 CÓ POWERPOINT (SLIDE)

3.1. BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN GIỎI TIỂU HỌC MỚI NHẤT 2023 -2024

Tên đề tài Link tải Slide GV101 Sáng kiến rèn chữ viết cho học sinh tiểu học lớp 1 theo bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem slide GV102 Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 đọc đúng một số tiếng có vần khó bộ sách Chân Trời Sáng Tạo Tải ngay Xem slide GV103 Tổ chức dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo định hướng phát triển năng lực học sinh Tải ngay Xem slide GV104 Biện pháp rèn viết chính tả đúng, đẹp cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV105 Tổ chức trò chơi học tập nâng cao hiệu quả phân môn học vần cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV106 Lồng ghép hoạt động kể chuyện với các môn học khác nhằm nâng cao hiệu quả học kể chuyện cho học sinh lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV107 Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học giúp rèn luyện kĩ năng nói cho hoc sinh lớp 1 theo hướng phát triển năng lực (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV108 Đảm bảo khâu chuẩn bị của giáo viên để nâng cao chất lượng hoạt động kể chuyện cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV109 Nâng cao khả năng ngắt nghỉ câu đúng khi đọc bài môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV110 Nâng cao hiệu quả học tập môn toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn toán (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV111 Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV112 Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV113 Rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 1 thông qua cách đặt tính (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV114 Rèn kỹ năng đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 môn Toán lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV115 Thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV116 Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV117 Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV118 Sử dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” giúp phát triển năng lực và sự sáng tạo của học sinh trong môn TNXH lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV119 Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV120 Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV121 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV201 Biện pháp “Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học toán 2 theo định hướng phát triển năng lực” (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV202 Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide GV203 Tổ chức trò chơi học tập nhằm cải thiện chất lượng phân môn Luyện từ và câu lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV204 Nâng cao kỹ năng kể chuyện theo nhóm cho học sinh lớp 2 thông qua việc sử dụng tranh ảnh minh họa (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV205 Đổi mới phương pháp rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 nhằm phát triển năng lực học sinh (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV206 Hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt các dạng bài liên quan đến phân môn luyện từ và câu (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV208 Biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV209 Rèn luyện kỹ năng giải toán dạng bài nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV211 Nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 2 thông qua các trò chơi học tập (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV212 Biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV213 Nâng cao kỹ năng nhận dạng và gọi đúng tên một số yếu tố hình học chương trình Toán 2 (Bộ sách Cánh diều) cho học sinh Tải ngay Xem slide GV214 Lồng ghép các trò chơi học tập để nâng cao chất lượng tiết Luyện tập chung môn toán 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV216 Ứng dụng phương pháp học thông qua chơi để cải thiện hứng thú học TNXH cho học sinh lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV218 Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV301 Nâng cao chất lượng giờ dạy phân môn Tập đọc lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide GV302 Thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV303 Nâng cao chất lượng viết chính tả cho học sinh lớp 3 (Sách chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV305 Biện pháp giúp học sinh học tốt phép nhân, phép chia trong môn toán lớp 3 (Sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV308 Rèn kỹ năng làm bài tập chính tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV306 Xây dựng hệ thống bài tập để nâng cao khả năng cảm thụ văn học cho học sinh lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV309 Ứng dụng trò chơi học tập nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu trong Tiếng Việt lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV310 Rèn kĩ năng nhận biết, sử dụng biện pháp so sánh cho học sinh lớp 3 trong môn Tiếng Việt (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV311 Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV312 Ứng dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV313 Nâng cao khả năng giải các dạng toán tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV314 Nâng cao khả năng giải toán bằng 2 bước tính cho học sinh lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV315 Rèn luyện kỹ năng thực hiện các dạng bài toán liên quan đến phép chia cho học sinh lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV316 Hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng làm toán dạng bài tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Toán 3 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV317 Nâng cao kỹ năng giải toán liên quan đến phép nhân cho học sinh lớp 3 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV318 Vận dụng hiệu quả phương pháp “Học thông qua chơi” để nâng cao chất lượng giảng dạy môn TNXH lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV321 Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong môn Đạo đức cho học sinh lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV322 Ứng dụng trò chơi sắm vai để nâng cao hiệu quả tiết dạy Đạo đức lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV324 Nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL) Tải ngay Xem slide GV325 Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL) Tải ngay Xem slide GV326 Hướng dẫn luyện viết từ Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua trò chơi học tập (GLOBAL) Tải ngay Xem slide GV401 Biện pháp áp dụng dạy và học tích cực trong phân môn Tập làm văn lớp 4 Tải ngay Xem slide GV402 Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng biện pháp nghệ thuật (nhân hóa, so sánh) nhằm nâng cao chất lượng viết văn miêu tả lớp 4 – KNTT Tải ngay Xem slide GV410 Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV411 Vận dụng phương pháp “Học thông qua chơi” nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV412 Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV413 Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau Tải ngay Xem slide GV414 Vận dụng hiệu quả phương pháp học theo nhóm trong giảng dạy môn Khoa học lớp 4 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV415 Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV421 Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL) Tải ngay Xem slide GV424 Vận dụng phương pháp “Học mà chơi” để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV425 Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc, chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV501 Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 giải toán liên quan đến diện tích hình thang Tải ngay Xem slide GV502 Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm để học sinh chủ động tích cực và hứng trong giờ học Tải ngay Xem slide GV504 Biện pháp dạy học kiểu bài miêu tả cây cối đối với học sinh lớp 5. Tải ngay Xem slide GV505 Nâng cao kỹ năng làm bài văn tả cảnh sinh động cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide GV506 Rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide GV507 Biện pháp tổ chức dạy học trải nghiệm về đo diện tích trong giờ học Toán lớp 5 Tải ngay Xem slide GV509 Đổi mới hình thức dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Toán 5 Tải ngay Xem slide GV511 Vận dụng phương pháp học thông qua chơi để nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học lớp 5 Tải ngay Xem slide GV512 Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột Tải ngay Xem slide GV514 Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 Tải ngay Xem slide GV515 Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide GV517 Vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm kết hợp tranh ảnh và tình huống thực tế để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide GV518 Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide GV519 Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 Tải ngay Xem slide GV520 Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 Tải ngay Xem slide GV521 Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 Tải ngay Xem slide GV522 Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 Tải ngay Xem slide

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Chọn đơn Hàng đi Nhật

3.2. BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS MỚI NHẤT 2023 -2024

Tên đề tài Link tải Slide GV601 Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV602 Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV603 Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV604 Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV606 Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV607 Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV615 Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) Tải ngay Xem slide GV620 Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV622 Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong hoạt động luyện tập – vận dụng thuộc chương hai chất quanh ta môn KHTN lớp 6 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV623 Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV707 Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV708 Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV719 Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV720 Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV721 Rèn luyện kỹ năng xác định bản đồ nhằm nâng cao hiệu quả học phần Địa lý cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV813 Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) Tải ngay Xem slide GV816 Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Du Lịch Cà Mau

4. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 1

Để chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao thì giáo viên chủ nhiệm giữ vị trí quan trọng, đặc biệt là đối với chủ nhiệm lớp 1- lớp học đầu cấp còn nhiều bỡ ngỡ và mới lạ với môi trường mới. Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò không chỉ giúp mỗi em học sinh phát triển bản thân mà còn hướng dẫn các em thực hiện tốt việc của tập thể chung. Vậy làm thế nào để làm được điều đó luôn là băn khoăn đối với nhiều thầy cô giáo. Hiểu được điều đó, Topskkn đã giúp tổng hợp một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 1 để mọi người tham khảo.

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG1012 Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay SG1013 Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 1 Tải ngay SG1027 SKKN Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học Tải ngay SG1028 SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay SG1029 Một số biện pháp đổi mới công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại lớp 1 Tải ngay SG1014 Sáng kiến kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ghép 1 + 2 Tải ngay

5. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 2

Công tác chủ nhiệm lớp luôn là một trong những việc khó khăn và nhiều thử thách đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm luôn là người đồng hành trực tiếp cùng các em học sinh suốt một năm học, bên cạnh hướng dẫn các em tiếp thu kiến thức trong sách vở trong như giải đáp mọi thắc mắc và khó khăn trong quá trình học tập.

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG1011 SKKN Một số biện pháp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm lớp 2 Tải ngay SG1018 Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm Lớp 2 Tải ngay SG1019 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở Lớp 2 Tải ngay SG1030 SKKN Một số biện pháp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm Lớp 2 Tải ngay SG1031 Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm Lớp 2 Tải ngay SG1032 Sáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm Khối 2 Tải ngay SG1033 Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay SG1034 Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm khối 2 Tải ngay SG1035 Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2 Tải ngay SG1053 Một số biện pháp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm lớp 2 trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai có hiệu quả Tải ngay SG1054 Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2 Tải ngay SG1055 Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp về một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2 Tải ngay SG1056 Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay SG1057 Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp về một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2 Tải ngay

Vì vậy việc đề ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng luôn là điều không thể thiếu. Topskkn đã tổng hợp một số sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp 2 hiệu quả nhất.

6. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp 3

Để học sinh phát triển toàn diện về kiến thức và nhân cách, ngoài việc trau dồi và mở rộng kiến thức thì việc tạo cho các em một môi trường tập thể vững mạnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng phát triển của học sinh. Để tạo được một môi trường tập thể lớp đoàn kết và vững mạnh thì vai trò của giáo viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng, và điều đó cũng sẽ tạo ra nhiều thách thức đối với đội ngũ giáo viên.

Sáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm tiểu học

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG1001 Sáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm Lớp 3 Tải ngay SG1002 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm Lớp 3 Tải ngay SG1003 SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 Tải ngay SG1005 Một vài biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 3 Tải ngay SG1006 Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 Tải ngay SG1015 Sáng kiến kinh nghiệm Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học Tải ngay SG1020 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm của giáo viên lớp 3 Tải ngay SG1021 Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 Tải ngay SG1058 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở lớp 3B trường Tiểu học Quảng Tâm Tải ngay SG1059 Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở Lớp 3C Tải ngay SG1060 Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 – Trường TH Trần Quốc Toản Tải ngay

7. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp 4

Trong môi trường giáo dục tiểu học, giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc xây dựng một tập thể lớp đoàn kết mà còn hướng dẫn tổ chức nhiều hoạt động giúp các em tiếp thu và mở rộng nhiều kiến thức. Vì vậy, mỗi giáo viên chủ nhiệm luôn đặt nhiệm vụ đồng hành và giúp đỡ các em học sinh lên hàng đầu. Dưới đây là một số sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 4 được Topskkn tổng hợp.

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG1007 Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm giỏi về·một vài biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4 Tải ngay SG1023 Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4 Tải ngay SG1024 Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp góp phần làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 4 Tải ngay SG1026 Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN Tải ngay SG1061 Một số kinh nghiệm hiệu quả trong công tác chủ nhiệm ở lớp 4 Tải ngay SG1062 Một số biện pháp góp phần làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 4 trường PTDTBT Tiểu học 2 xã Thiện Tân năm học …….. Tải ngay

8. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm giỏi lớp 5

Đối với học sinh lớp 5 – học sinh cuối cấp tiểu học và đang chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp sắp tới thì việc tập trung trau dồi và mở rộng kiến thức luôn là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi em. Nhưng bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hiệu quả học tập cho học sinh một cách tốt nhất thì không thể bỏ qua việc xây dựng một môi trường tập thể vững mạnh. Và giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với việc này. Hiểu được sự quan tâm đó của đội ngũ giáo viên, Topskkn đã giúp tổng hợp một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm giỏi lớp 5 dưới đây:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG1008 Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm giỏi về một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5 Tải ngay SG1009 Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 Tải ngay SG1010 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 5 Tải ngay SG1016 Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm giỏi về một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học Tải ngay SG1025 Một số kinh nghiêm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5 Tải ngay SG1063 Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp về một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 5 Tải ngay SG1064 Sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm giỏi về một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 5 Tải ngay SG1065 Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay SG1066 Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 5B trường Tiểu học Ngọc Phụng 1 Tải ngay SG1004 Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp về một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học Tải ngay SG1022 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Tải ngay

Xem Thêm Bài Viết  TOEIC LÀ GÌ? KINH NGHIỆM LUYỆN THI TOEIC

9. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm cấp THCS

“Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Mỗi giáo viên chủ nhiệm luôn thấm nhuần ý nghĩa quan trọng của câu nói trên và luôn đặt công tác chủ nhiệm lớp lên hàng đầu, đặc biệt là đối với việc chủ nhiệm lớp THCS. Mỗi một giáo viên chủ nhiệm các lớp cấp THCS luôn tìm hiểu nhiều phương pháp tốt và hiệu quả giúp tập thể lớp vững mạnh, phát triển toàn diện cho từng em học sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp THCS

Dưới đây là một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm giỏi lớp THCS được Topskkn tìm hiểu và tổng hợp giúp bạn tham khảo và áp dụng.

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG1036 Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 6 Tải ngay SG1037 Một số biện pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học trong công tác chủ nhiệm tại trường THCS Lê Quý Đôn Tải ngay SG1038 Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm qua tiết sinh hoạt tập thể tại trường THCS Tô Hiệu Tải ngay SG1039 Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt cho học sinh tại trường THCS Lê Đình Chinh Tải ngay SG1040 Một số biện pháp giúp Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp Trung học cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ Tải ngay SG1041 “Kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản trong công tác chủ nhiệm”. Tải ngay SG1042 Một số biện pháp nhằm giải quyết tình trạng vi phạm nội quy đạo đức đối với học sinh khối 8 trong công tác chủ nhiệm tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông ana – Tỉnh Đắk lắk Tải ngay SG1043 Một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay SG1044 Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở Tải ngay SG1045 Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp tại trường THCS Lê Văn Tám Tải ngay SG1046 Một vài kinh nghiệm giúp học sinh khuyết tật chậm phát triển trí tuệ hòa nhập với trường THCS Tải ngay SG1047 Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc xây dựng tập thể lớp đoàn kết, tiến bộ Tải ngay SG1048 Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 6 – Tải ngay

10. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp THPT

Cấp THPT luôn được xem là cấp học quan trọng vì lượng kiến thức học sinh phải trau dồi ngày càng lớn và phải đối mặt với kỳ thi THPTQG quan trọng của bản thân. Cũng chính vì vậy, việc tạo cho các em học sinh THPT một môi trường giáo dục tốt luôn được đưa lên hàng đầu. Để làm được điều đó, vai trò của giáo viên chủ nhiệm là yếu tố rất quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm đảm nhận nhiệm vụ xây dựng một môi trường tập thể đoàn kết, mang tính tích cực và phát triển toàn diện kĩ năng tự quản của học sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp THPT

Hiểu được những khó khăn đó của giáo viên, Topskkn đã tổng hợp một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp THPT dưới đây:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG1049 Một số biện pháp trọng tâm trong công tác chủ nhiệm giúp học sinh yếu lớp 12 Trường Thpt Quốc Thái đỗ tốt nghiệp cao Tải ngay SG1050 Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Tải ngay SG1051 Giải pháp xây dựng động cơ học tập và rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 10 ở trường pt dân tộc nội trú Thpt An Giang qua công tác chủ nhiệm Tải ngay SG1052 Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm trong việc phòng tránh xâm hại và quấy rối tình dục Tải ngay

Tên đề tài Link tải V100 Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, phòng chống bạo lực cho học sinh lớp chủ nhiệm Tải ngay V101 Góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT thông qua xây dựng tập thể lớp đoàn kết Tải ngay V102 Một số giải pháp ngăn chặn, xóa bỏ hệ quả tiêu cực trong tình yêu học đường – nạn tảo hôn ở nữ giới Tải ngay V103 Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở trường THPT bằng biện pháp xây dựng môi trường lớp học thân thiện thông qua công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay V104 Một số kinh nghiệm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện cho tập thể lớp có đông học sinh nữ ’ Tải ngay V105 Giải pháp giúp học sinh sử dụng điện thoại thông minh có hiệu quả trong học tập qua công tác chủ nhiệm tại trường THPT Tải ngay V106 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 10 tại trường THPT Tải ngay V107 Giải pháp giúp học sinh khuyết tật hoà nhập cùng tập thể tại lớp 10A10 Tải ngay V108 Các giải pháp nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Tải ngay V109 Một số kinh nghiệm để xây dựng tập thể lớp đoàn kết thông qua hoạt động chủ nhiệm Tải ngay V110 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT Tải ngay V111 Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT Tải ngay V112 Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua phần mềm Classdojo ở trường THPT Tải ngay V113 Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh lớp chủ nhiệm theo hướng trải nghiệm sáng tạo Tải ngay V114 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chủ nhiệm lớp nhằm gia tăng sự thấu hiểu và cảm hóa học sinh trung học phổ thông Tải ngay V115 Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh lớp chủ nhiệm theo hướng trải nghiệm sáng tạo Tải ngay V116 Ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT Tải ngay V117 Tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp chủ nhiệm trong thời đại 4.0 Tải ngay V118 Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Tải ngay V119 Phát triển năng lực tự học, giao tiếp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc Đan Lai ở trường THPT Mường Quạ thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay V120 Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong lớp chủ nhiệm ở trường THPT Tải ngay V121 Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng mềm cho HS thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục ở tiết sinh hoạt cuối tuần. Tải ngay V122 Một số biện pháp giáo dục giá trị sống và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm Tải ngay V123 Giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp chủ nhiệm thông qua một số hoạt động trải nghiệm Tải ngay V124 Một số giải pháp phát triển năng lực tự quản của học sinh THPT Tải ngay V125 Một số biện pháp khắc phục tình trạng học sinh đi học muộn giờ tại trường THPT Tải ngay V126 Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT Tải ngay V127 Một số giải pháp giúp GVCN giáo dục HS cần quan tâm tại trường THPT Tải ngay V128 Một số giải pháp giúp học sinh cá biệt lớp 11A6 trường THPT 1-5 tiến bộ trong học tập và rèn luyện’ Tải ngay V129 Đổi mới giờ sinh hoạt lớp và hoạt động dã ngoại hướng tới đưa giá trị sống vào trong lớp học ở trường THPT hiện nay theo chương trình GDPT mới Tải ngay V130 Xây dựng các chủ đề ngoại khóa góp phần nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp ở trường THPT Tải ngay V131 Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm Tải ngay V132 Một số giải pháp tổ chức sinh hoạt theo chủ đề nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ở Trường THPT Cờ Đỏ Tải ngay V133 Một số giải pháp nâng cao giờ sinh hoạt chủ nhiệm lớp học trực tuyến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh THPT Tải ngay V134 Một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trực tuyến tại trường THPT Tải ngay V135 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến tại lớp chủ nhiệm Tải ngay V136 Một số giải pháp để làm tốt công tác tư vấn tâm lí cho học sinh ở lớp chủ nhiệm trong trường Trung học phổ thông Tải ngay V137 Phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THPT qua công tác chủ nhiệm Tải ngay V138 Một số biện pháp tạo tâm lí tích cực cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp trước tác động của đại dịch Covid-19 Tải ngay V139 Một số biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Tải ngay

Hi vọng qua những mẫu sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm mà Topskkn đã tổng hợp trong bài viết này sẽ giúp đội ngũ giáo giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm thực hiện tốt công tác chủ nhiệm của mình, xây dựng được một tập thể lớp vững mạnh. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy cứ liên hệ với Topskkn, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp nhé!

Rate this post