Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 2

Trong chương trình giảng dạy của đội ngũ giáo viên, việc sáng kiến kinh nghiệm góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng việc tiếp thu kiến thức cho học sinh. Nhưng làm thế nào để đề ra những sáng kiến sáng tạo và hiệu quả thì luôn là một câu hỏi khó. Hiểu được những khó khăn đó, Topskkn đã giúp bạn tổng hợp một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 hay và hiệu quả nhất trong bài viết dưới đây.

Xem ngay: 100+ Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học Chất Lượng Nhất

1. MẪU SKKN LỚP 2 BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem trước Xem các tỉnh đã bán M207 Vận dụng “Học thông qua chơi” để mở rộng vốn từ trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 (KNTT) Tải ngay Tại đây M210 Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống khi dạy tập đọc cho học sinh lớp 2 (KNTT) Tải ngay Tại đây M213 Tổ chức các trò chơi giúp nâng cao hứng thú và phát triển và năng lực môn Toán cho học sinh lớp 2 (KNTT) Tải ngay Tại đây M214 Biện pháp nâng cao kỹ năng giải bài toán nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2 theo hướng phát triển năng lực học sinh (KNTT) Tải ngay Tại đây M219 Sử dụng phương pháp dạy học nhóm trong môn TNXH lớp 2 nhằm phát triển năng lực cho học sinh (KNTT) Tải ngay Tại đây M208 Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong môn Tiếng Việt (CTST) Tải ngay Tại đây M211 Biện pháp giúp học sinh học tốt các dạng câu kiểu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? môn Tiếng Việt lớp 2 (CTST) Tải ngay Tại đây M215 Lồng ghép hoạt động trải nghiệm khi dạy “Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100” lớp 2 (CTST) Tải ngay Tại đây M217 Biện pháp nâng cao hứng thú cho học sinh trong tiết “Em làm được những gì” lớp 2 (CTST) Tải ngay Tại đây M220 Vận dụng phương pháp đóng vai trong môn TNXH lớp 2 nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh (CTST) Tải ngay Tại đây M209 Biện pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây M212 Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nói và nghe môn Tiếng Việt lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây M216 Biện pháp phát triển năng lực cho học sinh khi giải toán có lời văn lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây M218 Biện pháp giúp học sinh hứng thú khi học các kiến thức về hình học trong môn Toán lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây M221 Vận dụng phương pháp học thông qua chơi nhằm nâng cao hứng thú và phát triển năng lực học sinh trong môn THXH lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây

2. MẪU SKKN CHỦ NHIỆM BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem ngay Xem các tỉnh đã bán M011 Biện pháp hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh tiểu học theo định hướng giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tải ngay Tại đây M012 Rèn luyện kỹ năng sống và phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thông qua các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề (KNTT) Tải ngay Tại đây M013 Hình thành và duy trì nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay Tại đây

3. BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN GIỎI MỚI NHẤT 2023 -2024 CÓ POWERPOINT (SLIDE)

Tên đề tài Link tải Slide GV201 Biện pháp “Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học toán 2 theo định hướng phát triển năng lực” (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV202 Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide GV203 Tổ chức trò chơi học tập nhằm cải thiện chất lượng phân môn Luyện từ và câu lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV204 Nâng cao kỹ năng kể chuyện theo nhóm cho học sinh lớp 2 thông qua việc sử dụng tranh ảnh minh họa (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV205 Đổi mới phương pháp rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 nhằm phát triển năng lực học sinh (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV206 Hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt các dạng bài liên quan đến phân môn luyện từ và câu (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV208 Biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV209 Rèn luyện kỹ năng giải toán dạng bài nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV211 Nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 2 thông qua các trò chơi học tập (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV212 Biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV213 Nâng cao kỹ năng nhận dạng và gọi đúng tên một số yếu tố hình học chương trình Toán 2 (Bộ sách Cánh diều) cho học sinh Tải ngay Xem slide GV214 Lồng ghép các trò chơi học tập để nâng cao chất lượng tiết Luyện tập chung môn toán 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV216 Ứng dụng phương pháp học thông qua chơi để cải thiện hứng thú học TNXH cho học sinh lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV218 Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide

Xem Thêm Bài Viết  Tuyển Tài Xế Bằng C Không Cần Kinh Nghiệm

4. Mẫu SKKN theo bộ sách mới – NEW

Tổng hợp những mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 theo chương trình mới bao gồm các bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức mới nhất 2022

4.1. Mẫu SKKN lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo

ĐỀ TÀI LINK TẢI XEM SLIDE V0205 SKKN giải toán có lời văn lớp 2 Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide V0207 Phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 2 qua bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide V0210 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn luyện từ và câu theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide V0212 Dạy học môn Tự nhiên và xã hội theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh lớp 2 – CTGDPT 2018 ( Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0213 Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0216 Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên – Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0223 Một số biện pháp giải pháp cải thiện kỹ năng tập đọc cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0225 Một số kinh nghiệm ứng dụng phương pháp Đan Mạch nâng cao hiệu quả dạy học Mỹ thuật cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0231 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế trò chơi trong dạy học Toán lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0233 Tổ chức các hoạt động tích cực trong giờ dạy tập đọc nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 (theo sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay

4.2. Mẫu SKKN lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐỀ TÀI LINK TẢI XEM SLIDE V0201 SKKN giải toán có lời văn lớp 2 giúp học sinh giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống Tải ngay Xem slide V0203 Giải Pháp Rèn Kĩ Năng Viết Đoạn Văn Ngắn Cho Học Sinh Lớp 2 Theo Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Và Cuộc Sống Tải ngay Xem slide V0206 Một số giải pháp giúp học sinh học tốt các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide V0209 Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc trong dạy Tập đọc cho học sinh lớp 2 theo chương trình tiểu học mới qua bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide V0214 Một số biện pháp hỗ trợ rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong dạy học trực tuyến ( Sách kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay V0217 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học tập làm văn học sinh lớp 2 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay V0218 Một số kinh nghiệm vận dụng Phương pháp trò chơi học tập trong dạy học Luyện từ và câu lớp 2 (Sách kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay V0219 Hướng dẫn học sinh lớp 2 biết kể chuyện sáng tạo (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay V0222 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức) Tải ngay V0224 Một số biện pháp tạo hứng thú trong tiết dạy học sinh lớp 2 vẽ tranh theo đề tài (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay V0229 Tổ chức trò chơi học tập nâng cao hiệu quả môn Âm nhạc cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay V0230 Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 – KNTT Tải ngay V0232 Sử dụng kĩ thuật KWL và kĩ thuật tia chớp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2 khi học bài Ki-lô-gam (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay

4.3. Mẫu SKKN lớp 2 bộ sách Cánh diều

ĐỀ TÀI LINK TẢI XEM SLIDE V0202 SKKN giải toán có lời văn lớp 2 Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 học tốt giải toán có lời văn theo bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem slide V0204 Biện pháp nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide V0208 Biện pháp nâng cao chất lượng môn toán cho học sinh lớp 2 qua bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide V0211 Giúp học sinh lớp Hai học tốt phân môn Chính tả theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide

V0215 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều) Tải ngay V0220 Một số biện pháp kết hợp giáo dục kỹ năng sống trong dạy học phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay V0221 Nâng cao kỹ năng nói cho học sinh lớp 2 trong phân môn tập đọc (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay V0226 Tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay V0227 Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2 biết cách sắp xếp bố cục thuận mắt khi vẽ tranh môn Mĩ thuật (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay V0228 Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 2 – Cánh diều Tải ngay V0234 Sử dụng kỹ thuật hợp tác và kỹ thuật phòng tranh trong phân môn tập làm văn lớp 2 để tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh (bộ sách cánh diều) Tải ngay

4.4. Mẫu SKKN theo chương trình mới (Chưa công bố – chỉ bán 1 mẫu/tỉnh)

Mã bài Đề tài Xem trước M201 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế trò chơi trong dạy học Toán lớp 2 (Chân trời sáng tạo) Tải Ngay Tại đây M202 Sử dụng kĩ thuật KWL và kĩ thuật tia chớp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2 khi học bài Ki-lô-gam (Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải Ngay Tại đây M205 Tổ chức các hoạt động tích cực trong giờ dạy tập đọc nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 (theo sách Chân trời sáng tạo) Tải Ngay Tại đây M206 Sử dụng kỹ thuật hợp tác và kỹ thuật phòng tranh trong phân môn tập làm văn lớp 2 để tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh (bộ sách cánh diều) Tải Ngay Tại đây

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Chọn Máy ảnh Cho Người Mới Chơi

Có thể bạn quan tâm:

5. Mẫu SKKN lớp 2 rèn chữ viết

Việc nắm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo Tiếng Việt là điều thiết yếu đối với mỗi học sinh, lớp 2 là không ngoại lệ. Trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì kĩ năng viết góp phần quan trọng trong việc rèn luyện tính cẩn thận và óc thẩm mĩ của học sinh. Vì vậy, sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 luôn được nhà tường quan tâm để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng chữ viết.

Dưới đây là một số mẫu SKKN lớp 2 rèn chữ viết:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0367 Sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ viết Một số biện pháp rèn viết chữ hoa cho học sinh Lớp 2 Tải ngay SG0368 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Rèn chữ đẹp cho học sinh Lớp 2 Tải ngay SG0369 Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2 rèn chữ viết đúng ở tiểu học Tải ngay SG0371 Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm rèn chữ viết thông qua dạy học phân môn Tập viết lớp 2 Tải ngay

6. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn toán

Toán học là một bộ môn quan trọng ở bậc Tiểu học góp phần tạo nền tảng kiến thức và phát triển tính tư duy và sự nhạy bén của học sinh. Làm thế nào để nâng cao chất lượng trong việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức toán học đến học sinh luôn là câu hỏi khó. Vì vậy, việc áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn toán, đặc biệt là sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 luôn được đội ngũ giáo viên chú trọng.

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Dưới đây là một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 2 (bao gồm cả các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn toán năm 2019) và các mẫu sáng kiến kinh nghiệm giải toán có lời văn lớp 2 được Topskkn tìm hiểu và tổng hợp:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0326 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 2 Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Nga Thái học tốt về giải toán có lời văn Tải ngay SG0328 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 2 Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh Tải ngay SG0329 Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn toán cho học sinh lớp 2 thông qua hình thức tổ chức trò chơi học tập Tải ngay SG0330 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn toán một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0331 Skkn lớp 2 một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng Tải ngay SG0333 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn toán một số giải pháp giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời văn Tải ngay SG0334 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 2 Tổ chức trò chơi có nội dung toán học lớp 2 chương trình VNEN Tải ngay SG0335 Skkn lớp 2 Một số biện pháp dạy học sinh Tải ngay SG0336 Skkn lớp 2 Một số kinh nghiệm giúp học sinh nắm vững cách giải toán có lời văn lớp 2 Tải ngay SG0337 Sáng kiến lớp 2 Kinh nghiệm bồi dưỡng giải toán qua mạng cho học sinh Tải ngay SG0338 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 2 Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi Toán học cho học sinh Tải ngay SG0339 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn toán Phương pháp dạy giảng bài “Giải toán có lời văn” cho học sinh dân tộc thiểu số ở lớp 2 Tải ngay SG0341 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 2 một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi Toán học cho học sinh Tải ngay SG0342 Sáng kiến lớp 2 Kinh nghiệm bồi dưỡng giải toán qua mạng cho học sinh Tải ngay

7. Mẫu SKKN lớp 2 môn chính tả

Như chúng ta đã biết, chữ viết đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần gìn giữ sự trong sáng Tiếng Việt và đánh giá nhân cách của một học sinh. Chính tả là môn học hỗ trợ học sinh nắm vững các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và trau dồi kiến thức về các quy tắc viết chính tả. Hiểu được tầm quan trọng đó, đội ngũ giáo viên luôn đề ra nhiều SKKN môn chính tả lớp 2 nhằm nâng cao kỹ năng viết chính tả cho học sinh.

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Dưới đây là một số mẫu SKKN lớp 2 môn chính tả mà Topskkn đã tổng hợp:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0363 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 một số biện pháp rèn chữ viết trong phân môn chính tả cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số Tải ngay SG0364 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Phương pháp rèn luyện kĩ năng giúp học sinh Lớp 2 viết đúng chính tả (Nghe-Viết) Tải ngay SG0365 SKKN lớp 2 môn chính tả giúp học sinh học tốt Tải ngay

8. Mẫu SKKN lớp 2 môn tập đọc

Kĩ năng đọc là một trong bốn kỹ năng cơ bản trong giao tiếp và hoạt động ngôn ngữ của chúng ta. Đặc biệt là đối với học sinh tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng, đọc là kỹ năng quan trọng góp phần phát triển khả năng ngôn ngữ và sự tư duy của học sinh, và bộ môn tập đọc chính tả phương tiện giúp các em làm được điều này. Nắm rõ được vai trò của bộ môn tập đọc, đội ngũ giáo viên luôn quan tâm và đề ra nhiều SKKN môn tập đọc lớp 2 để định hướng cho học sinh.

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Bạn có thể tham khảo một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 phân môn tập đọc dưới đây:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0314 Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc cho học sinh Tải ngay SG0315 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn Tập đọc Tải ngay SG0316 Sáng kiến kinh nghiệm môn tập đọc Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0317 SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0318 SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh Tải ngay SG0319 SKKN Xây dựng bài tập rèn kỹ năng đọc theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh Lớp 2 Tải ngay SG0320 SKKN lớp 2 Rèn kĩ năng nghe – Nói cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0321 SKKN môn tập đọc Tích cực hóa các hoạt động học tập của học sinh lớp 2 trong giờ kể chuyện Tải ngay SG0322 SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành tiếng Việt cho học sinh bằng trò chơi học tập lí thú trong dạy học tiếng Việt lớp 2 vnen Tải ngay SG0323 SKKN môn tập đọc lớp 2 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học phân môn kể chuyện nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng việt cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0324 SKKN Một số biện pháp luyện kĩ năng nghe – nói cho học sinh lớp 2 theo mô hình dạy học Vnen Tải ngay SG0325 SKKN môn tập đọc Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiết dạy kể chuyện ở lớp 2 Tải ngay

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm đi Serena Hòa Bình

9. Mẫu SKKN lớp 2 môn tập làm văn

Tiếng Việt có nhiệm vụ quan trọng trong việc rèn luyện và phát triển kĩ năng ngôn ngữ và tư duy văn học cho học sinh tiểu học, đặc biệt là lớp 2 nói riêng. Để các em tiếp thu và vận dụng kiến thức luyện từ và câu, chính tả, tập đọc, … vào việc mô tả những điều cơ bản xung quanh mình, bộ môn Tập làm văn sẽ giúp các em trong việc này. Vì vậy, các giáo viên và tìm hiểu và áp dụng những SKKN lớp 2 môn tập làm văn vào vào quá trình giảng dạy của mình.

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0302 SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm tốt đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu học sinh lớp 2 Tải ngay SG0303 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Một số biện pháp giúp học sinh viết đoạn văn ngắn trong phân môn Tập làm văn lớp 2 Tải ngay SG0304 SKKN Giúp học sinh lớp 2 làm tốt bài tập về kiểu câu Ai Thế nào Tải ngay SG0305 SKKN Một số biện pháp nâng cao khả năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0306 SKKN môn tập làm văn Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 viết tốt đoạn văn ngắn trong giờ học tập làm văn Tải ngay SG0308 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 làm các dạng bài tập Luyện từ và câu Tải ngay SG0309 SKKN Một số biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 2 thông qua phân môn Luyện từ và câu Tải ngay SG0310 SKKN lớp 2 môn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn luyện từ và câu Tải ngay SG0311 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 theo mẫu mới một số biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh Tải ngay SG0312 SKKN lớp 2 môn tập làm văn Một số biện pháp rèn kỹ năng mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0313 SKKN lớp 2 Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp Hai Tải ngay

10. Mẫu SKKN môn tự nhiên xã hội lớp 2 theo mẫu mới

Trong chương trình giáo dục Tiểu học, tự nhiên xã hội là môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về những sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và trong cuộc sống xung quanh. Vì vậy, phương pháp giảng dạy thú vị, tạo hứng thú cho học sinh chính là chìa khóa quan trọng giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả. Chính vì điều đó, đội ngũ giáo viên luôn áp dụng những sáng kiến kinh nghiệm môn tự nhiên xã hội lớp 2 cho học sinh một cách hiệu quả và tự nhiên nhất.

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0344 SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Tải ngay SG0345 SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên – Xã hội ở lớp 2 Tải ngay SG0346 SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2 Tải ngay SG0347 SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2 Tải ngay SG0348 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 Tải ngay SG0349 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Tải ngay

11. Mẫu SKKN lớp 2 môn âm nhạc

Dưới đây là một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn âm nhạc:

MÃ ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0825 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt môn Âm nhạc Tải ngay SG0826 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 thực hiện đúng các kỹ năng ca hát Tải ngay

12. Mẫu SKKN lớp 2 mới nhất

Làm thế nào để tạo hứng thú trong việc học tập để nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức cho học sinh có lẽ là câu hỏi mà các phụ huynh và giáo viên luôn tìm tòi câu trả lời. Vì vậy, việc tìm hiểu và đề ra các sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 2 luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hiểu được điều đó, Topskkn đã giúp tổng hợp một số mẫu sáng kiến lớp 2 dưới đây:

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0350 SKKN Một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp hai Tải ngay SG0351 SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0352 SKKN Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp 2 Tải ngay SG0353 Sáng kiến kinh nghiệm Đưa kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 2 Tải ngay SG0354 SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0356 SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh dân tộc thiểu số ở lớp 2 Tải ngay SG0357 SKKN Một số biện pháp giáo dục nhằm rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0358 SKKN Đưa kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 2 Tải ngay SG0359 SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng tự học theo mô hình trường học mới Việt Nam cho học sinh lớp 2 Tải ngay SG0360 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 2 Tải ngay SG0361 Một số biện pháp rèn kĩ năng sống (KNS) cho học sinh lớp 2 thông qua các môn học Tải ngay

Topskkn hi vọng qua bài viết này có thể cung cấp được một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 cho phụ huynh và đội ngũ giáo viên tham khảo và áp dụng vì sự phát triển toàn diện của con em học sinh. Nếu có điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé, Topskkn sẽ luôn đồng hành cùng bạn.

Rate this post