Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 1

Môi trường giáo dục tiểu học luôn hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh, đặc biệt là lớp 1 – cấp bậc đầu tiên làm nền tảng kiến thức của học sinh. Vì vậy sáng kiến kinh nghiệm về các kỹ năng cho học sinh lớp 1 là điều không thể thiếu trong quá trình dạy và học. Dưới đây Topskkn sẽ giúp bạn tổng hợp chi tiết những mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 hiệu quả và chất lượng nhất.

1. MẪU SKKN LỚP 1 BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem trước Xem các tỉnh đã bán M101 Ứng dụng công nghệ thông tin vào môn Tiếng Việt 1 để kích thích tinh thần học tập tích cực, sáng tạo cho học sinh (KNTT) Tải ngay Tại đây M104 Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 1 (KNTT) Tải ngay Tại đây M107 Nâng cao khả năng nhận biết và vận dụng kiến thức về hình học trong môn Toán lớp 1 (KNTT) Tải ngay Tại đây M110 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy so sánh các số có hai chữ số nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 1 (KNTT) Tải ngay Tại đây M113 Phát triển năng lực học sinh thông qua đổi mới phương thức dạy học môn TNXH lớp 1 theo định hướng GDPT 2018 (KNTT) Tải ngay Tại đây M102 Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học vần Tiếng Việt 1 (CTST) Tải ngay Tại đây M105 Biện pháp cải thiện khả năng kể chuyện khi học Tiếng Việt lớp 1 (CTST) Tải ngay Tại đây M108 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hoạt động nhóm trong môn toán lớp 1 (CTST) Tải ngay Tại đây M111 Một số biện pháp phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh khi giảng dạy môn Toán lớp 1 (CTST) Tải ngay Tại đây M114 Tổ chức trò chơi học tập theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn tự nhiên và xã hội lớp 1. (CTST) Tải ngay Tại đây M103 Biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 1 thông qua trò chơi trong môn Tiếng Việt (CD) Tải ngay Tại đây M109 Ứng dụng phương pháp “học thông qua chơi” giúp nâng cao hứng thú học tập môn Toán 1 (CD) Tải ngay Tại đây M106 Lồng ghép các kỹ thuật dạy học tích cực để học tốt môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 (CD) Tải ngay Tại đây M112 Đổi mới phương pháp tổ chức dạy học nhằm nâng cao hứng thú môn Toán cho học sinh lớp 1 (CD) Tải ngay Tại đây M115 Biện pháp lồng ghép hoạt động trải nghiệm trong môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CD) Tải ngay Tại đây

2. MẪU SKKN CHỦ NHIỆM BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem ngay Xem các tỉnh đã bán M011 Biện pháp hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh tiểu học theo định hướng giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tải ngay Tại đây M012 Rèn luyện kỹ năng sống và phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thông qua các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề (KNTT) Tải ngay Tại đây M013 Hình thành và duy trì nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay Tại đây

3. BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN GIỎI MỚI NHẤT 2023 -2024 CÓ POWERPOINT (SLIDE)

Tên đề tài Link tải Slide GV101 Sáng kiến rèn chữ viết cho học sinh tiểu học lớp 1 theo bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem ngay GV102 Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 đọc đúng một số tiếng có vần khó bộ sách Chân Trời Sáng Tạo Tải ngay Xem ngay GV103 Tổ chức dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo định hướng phát triển năng lực học sinh Tải ngay Xem ngay GV104 Biện pháp rèn viết chính tả đúng, đẹp cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem ngay GV105 Tổ chức trò chơi học tập nâng cao hiệu quả phân môn học vần cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem ngay GV106 Lồng ghép hoạt động kể chuyện với các môn học khác nhằm nâng cao hiệu quả học kể chuyện cho học sinh lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem ngay GV107 Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học giúp rèn luyện kĩ năng nói cho hoc sinh lớp 1 theo hướng phát triển năng lực (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV108 Đảm bảo khâu chuẩn bị của giáo viên để nâng cao chất lượng hoạt động kể chuyện cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem ngay GV109 Nâng cao khả năng ngắt nghỉ câu đúng khi đọc bài môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem ngay GV110 Nâng cao hiệu quả học tập môn toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn toán (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide GV111 Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem ngay GV112 Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV113 Rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 1 thông qua cách đặt tính (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem ngay GV114 Rèn kỹ năng đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 môn Toán lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem ngay GV115 Thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem ngay GV116 Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem ngay GV117 Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem ngay GV118 Sử dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” giúp phát triển năng lực và sự sáng tạo của học sinh trong môn TNXH lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide GV119 Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem ngay GV120 Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide GV121 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm đi Chùa Hương

4. Mẫu SKKN theo bộ sách mới – NEW

Tổng hợp những mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 (skkn lớp 1) theo chương trình mới bao gồm các bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức mới nhất 2022

4.1. Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo

ĐỀ TÀI LINK TẢI SLIDE V0101 Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1 theo bộ sách Chân Trời Sáng Tạo Tải ngay Xem slide V0104 Một số kinh nghiệm hướng dẫn và rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho sinh lớp 1 theo bộ sách Chân Trời Sáng Tạo Tải ngay Xem slide V0107 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn Kể chuyện theo bộ sách Chân Trời Sáng Tạo Tải ngay Xem slide V0115 Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0116 Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tự nhiên xã hội cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0117 Một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động nhóm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tự nhiên xã hội lớp 1 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0123 Biện pháp rèn đọc cho học sinh chưa đạt chuẩn ở Lớp Một ( Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0124 SKKN Nâng cao chất lượng hoạt động nhóm khi dạy môn Toán Lớp 1 ( sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0125 Nâng cao hiệu quả sử dụng sơ đồ tách-Gộp trong dạy phép cộng, trừ trong phạm vi 10 cho học sinh Lớp 1 ( Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0128 Một vài giải pháp rèn sự tự tin cho học sinh lớp 1 trong môn mĩ thuật trường Tiểu học theo chương trình GDPT 2018 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0136 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo) Tải ngay V0137 Vận dụng các phương pháp dạy học hiệu quả phân môn học vần cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo) Tải ngay V0143 Một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng vẽ hình đơn giản cho học sinh lớp 1 môn Mỹ thuật (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay V0145 Một số biết pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong môn âm nhạc cho học sinh lớp 1(Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay

4.2. Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Cánh diều

ĐỀ TÀI LINK TẢI SLIDE V0103 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1 theo bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem slide V0106 Sáng kiến kinh nghiệm Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem slide V0109 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn kể chuyện cho học sinh lớp 1 theo bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem slide V0112 Một số biện pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 1, bộ sách Cánh Diều Tải ngay V0118 Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong môn Tự nhiên xã hội lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay V0121 Một số biện pháp giúp giáo viên lớn 1 dạy tốt hoạt động trải nghiệm theo chủ đề (Sách Cánh Diều) Tải ngay V0122 Một số biện pháp giúp giáo viên dạy phân môn học vần lớp 1 Bộ sách Cánh Diều đạt hiệu quả Tải ngay V0130 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn Học vần sách Cánh Diều Tải ngay V0134 Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập phân môn học vần cho học sinh lớp 1 (Bộ sách cánh diều) Tải ngay V0135 Tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay V0140 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt dạng toán so sánh các số có hai chữ số (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay V0141 Thực hiện một số biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng vẽ màu sáp trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay V0142 Một số biện pháp rèn đọc đúng cho học sinh lớp 1/1 trường tiểu học Phước Lâm sách Cánh Diều Tải ngay V0144 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 1 Bộ sách Cánh Diều Tải ngay V0146 Một số biện pháp nhằm giúp phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay

4.3. Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐỀ TÀI LINK TẢI SLIDE V0102 Một số giải pháp rèn kỹ năng nói trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo bộ sách Kết Nối Tri Thức Tải ngay Xem slide V0105 Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách Kết Nối Tri Thức Tải ngay Xem slide V0108 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn kể chuyện theo bộ sách Kết Nối Tri Thức Tải ngay Xem slide V0113 Một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hợp tác môn Toán lớp Một (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay V0114 Tạo hứng thú giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay V0127 Một số biện pháp phát triển phẩm chất năng lực môn GDTC cho học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay V0129 Rèn luyện lỹ năng học môn âm nhạc cho học sinh lớp 1theo chương trình GDPT mới 2018 tại trường tiểu học (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay V0131 Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn đọc cho học sinh lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay V0132 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn học phần (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay V0133 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phân môn vẽ tranh môn Mĩ thuật lớp 1 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay V0138 Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức) Tải ngay V0139 Một số biện pháp tạo hứng thú giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Chơi Lô đề

4.4. Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

ĐỀ TÀI LINK TẢI V0111 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” Tải ngay V0119 Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1 ( Sách cùng học để phát triển) Tải ngay V0120 Một số kinh nghiệm dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng phát triển năng lực cho học sinh Lớp 1 ( Sách cùng học để phát triển) Tải ngay

4.5. Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Explore our world

ĐỀ TÀI LINK TẢI V0126 Một số trò chơi giúp nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Anh Lớp 1 ( Bộ sách Explore our world) Tải ngay

5. Mẫu SKKN lớp 1 rèn chữ viết

Tiểu học được xem là bậc giáo dục làm nền tảng của học sinh, đặc biệt là lớp 1, là lớp đầu cấp nên cần đặc biệt quan tâm hơn hết. Nhà trường luôn định hướng cho học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, đạo đức, thẩm mĩ, thể chất cùng nhiều kỹ năng cơ bản khác. Người xưa có câu “nét chữ nết người”, điều đó thể hiện rõ vai trò quan trọng của chữ viết học sinh. Vì vậy việc SKKN rèn chữ viết lớp 1 đóng vai trò thiết yếu.

Dưới đây là tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1, điển hình là skkn rèn chữ viết cho hs lớp 1 năm 2023:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0211 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Một số kinh nghiệm hướng dẫn viết chữ đẹp, giữ vở sạch cho học sinh Tải ngay SG0212 Sáng kiến rèn chữ viết cho học sinh tiểu học Một số kinh nghiệm dạy tập viết trong tiết học vần lớp 1 Tải ngay SG0213 Sáng kiến rèn chữ viết cho học sinh tiểu học Một vài kĩ thuật dạy học sinh lớp 1 viết đúng đẹp Tải ngay SG0214 Sáng kiến rèn chữ viết cho học sinh tiểu học Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 1 viết đúng và đẹp Tải ngay SG0215 Sáng kiến rèn chữ viết cho học sinh tiểu học Một số kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0216 Sáng kiến rèn chữ viết cho học sinh tiểu học Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp một Tải ngay

6. Mẫu SKKN lớp 1 môn toán

Toán học là một trong những môn học quan trọng đối với học sinh Tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng – lớp học đầu cấp Tiểu học. Nếu như bộ môn Tiếng Việt giúp học sinh phát triển ngôn ngữ thì toán là bộ môn góp phần giúp học sinh phát triển tư duy và tính nhạy bén của bản thân. Vì vậy, SKKN lớp 1 môn toán luôn được nhà trường và phụ huynh quan tâm.

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Dưới đây là một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0223 SKKN môn toán Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0224 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0225 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 giải toán có lời văn Tải ngay SG0226 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt giải toán có lời văn Tải ngay SG0227 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp một Tải ngay SG0228 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 Một số biện pháp giúp học sinh học tốt giải toán có lời văn ở lớp 1 Tải ngay SG0229 SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1 ở Trường Tiểu học Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa Tải ngay SG0230 Sáng kiến kinh nghiệm một số biện dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0231 SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan khoa học hiệu quả trong dạy học mạch kiến thức số học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Toán cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0232 SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Thị Trấn Nga Sơn Tải ngay SG0233 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn Tải ngay SG0234 SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0235 SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0236 Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học số học lớp 1 Tải ngay SG0237 Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp giúp học sinh lớp 1 giải toán có lời văn Tải ngay

7. Mẫu SKKN rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 1

Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ chung của toàn dân, vì vậy muốn học sinh phát triển nhiều kỹ năng khác nhau thì trước hết phải phải trau dồi kiến thức về bộ môn Tiếng Việt. Trong đó, đọc được xem là một trong những kỹ năng quan trọng nâng cao kỹ năng giao tiếp cũng như thể hiện suy nghĩ, trí sáng tạo của học sinh nên việc SKKN rèn đọc cho hs lớp 1, đặc biệt là sáng kiến kinh nghiệm rèn học sinh đọc chậm lớp 1 là không thể bỏ qua, vì lớp 1 là lớp đầu cấp tạo nền tảng kiến thức sau này.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm đi Tàu Giường Nằm

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Dưới đây là một số mẫu skkn rèn kĩ năng đọc lớp 1 cho học sinh:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0217 SKKN Một số biện pháp hướng dẫn nhằm giúp học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo khi học và thực hành luyện nói trong môn Tiếng Việt ở lớp 1 Tải ngay SG0218 Skkn cho học sinh lớp 1 Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh Tải ngay SG0219 SKKN rèn đọc cho hs lớp 1 Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong môn Tiếng Việt ở trường tiểu học Nga Liên 1 Tải ngay SG0220 Skkn lớp 1 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy phần luyện nói cho học sinh Tải ngay SG0221 SKKN rèn đọc lớp 1 Một số biện pháp chỉ đạo rèn luyện kĩ năng đọc đúng cho học sinh Tải ngay SG0222 Skkn rèn kĩ năng đọc lớp 1 Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp Một trong các tiết Tập đọc Tải ngay

8. Mẫu SKKN lớp 1 môn học vần

Trong môi trường giáo dục tiểu học, việc SKKN lớp 1 môn học vần hết sức quan trọng. Môn học vần là một trong những bộ môn làm nền tảng cho học sinh lớp 1 hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vì lớp 1 là lớp đầu cấp, các em còn nhiều lạ lẫm và khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức nên việc rèn luyện bốn kỹ năng cơ bản sẽ góp phần phát triển tư duy, tính sáng tạo và nâng cao hiệu quả các môn học khác của học sinh.

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Dưới đây là một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn học vần lớp 1:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0206 Sáng kiến kinh nghiệm môn học vần một số giải pháp chỉ đạo dạy Học vần lớp 1 Tải ngay SG0207 SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng nói qua phần luyện nói của phân môn học vần lớp 1 Tải ngay SG0208 SKKN môn học vần Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn học vần Tải ngay SG0209 SKKN môn học vần Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một học tốt phân môn Học vần Tải ngay SG0210 Sáng kiến kinh nghiệm môn học vần xây dựng trò chơi Học vần cho học sinh lớp 1 Tải ngay

9. Mẫu SKKN môn đạo đức lớp 1

Bác Hồ của chúng ta từng có câu “Người có tài mà không có đức thì vô dụng”, điều này cho thấy việc rèn luyện đạo đức cho học sinh vô cùng quan trọng. Đối với học sinh lớp 1, môn đạo đức không chỉ cung cấp kiến thức về các hành vi chuẩn mực mà còn góp phần phát triển nhân cách cách của học sinh. Vì vậy, sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn đạo đức luôn là đề tài sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 mà phụ huynh cũng như đội ngũ giáo viên chú trọng vì lớp 1 là lớp đầu tiên ở cấp Tiểu học nên các em sẽ khó thích nghi nhanh chóng với môi trường mới.

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Dưới đây là một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm đạo đức toán lớp 1:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0201 Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn Đạo đức Tải ngay SG0202 Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nhằm nâng cao việc hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0203 SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Đạo đức lớp 1 Tải ngay SG0204 SKKN lớp 1 Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0205 Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh Tải ngay

10. Mẫu SKKN tiểu học lớp 1 môn âm nhạc mới nhất

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Tham khảo các mẫu sáng kiến kinh nghiệm âm nhạc tiểu học mới nhất:

ĐỀ TÀI Link tải V0129 Rèn luyện kỹ năng học môn âm nhạc cho học sinh lớp 1 theo chương trình GDPT mới 2018 tại trường tiểu học (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay SG0817 Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện thói quen mạnh dạn, tự tin biểu diễn bài hát cho học sinh Lớp Một Tải ngay SG0818 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn âm nhạc Tải ngay SG0819 Một vài biện pháp nâng cao chất lượng tiết học hát lớp 1 Tải ngay SG0824 Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cấp tiểu học Tải ngay

11. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 1 mới nhất

Trong quá trình giảng dạy, việc sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 1 (skkn lớp 1) là việc không còn xa lạ đối với đội ngũ giáo viên. Vì vậy chắc hẳn từ khóa thư viện sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 luôn được giáo viên quan tâm và tìm kiếm cũng vì lí do dễ hiểu: Lớp 1 là lớp đầu tiên học sinh bước vào cấp Tiểu học, cần được đặc biệt quan tâm và chú trọng giảng dạy. Hiểu được những khó khăn đó, Topskkn đã tổng hợp một số sáng kiến lớp 1 dưới đây:

Mua ngay mẫu SKKN Chương Trình Mới

Dưới đây là một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 1 mới nhất:

ĐỀ TÀI LINK TẢI SG0238 SKKN Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh khối 1 Tải ngay SG0239 SKKN Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm Tải ngay SG0240 SKKN Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tiếng Việt cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0241 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện cho học sinh Lớp 1 Tải ngay SG0242 Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ cho học sinh lớp 1 Tải ngay SG0243 SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng nghe và tập Kể chuyện cho học sinh lớp 1 nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tải ngay SG0244 SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1 Tải ngay

Qua bài viết trên, Topskkn đã sưu tầm, tìm hiểu và tổng hợp một số mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 mới, hay và hiệu quả nhất. Hy vọng đây sẽ là một bài viết hữu ích cho bạn. Nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ hay để Topskkn giúp bạn giải đáp nhé!

Rate this post