Rút Kinh Nghiệm Sau Tiết Dạy

Ảnh: Tư liệu dạy học từ Gia sư Glory

Được sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước buổi dạy là một trong những yếu tố quan trọng giúp giáo viên tổ chức buổi học hiệu quả. Việc xác định đầy đủ mục tiêu, nội dung, phương pháp và các phương tiện dạy học trong kế hoạch bài học giúp cho việc dạy và học diễn ra thuận lợi hơn.

Các Tiêu Chí Phân Tích – Rút Kinh Nghiệm Tiết Dự Giờ

Các Tiêu Chí Cơ Bản

CÁC TIÊU CHÍ PHÂN TÍCH – RKN TIẾT DỰ GIỜ

 1. Kế hoạch và tài liệu dạy học
 • Xác định đầy đủ, hợp lý: mục tiêu, nội dung, phương pháp và các phương tiện, thiết bị dạy học trong kế hoạch dạy học.
 • Thiết kế rõ ràng, đầy đủ, hợp lý chuỗi hoạt động học của học sinh, phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học.
 1. Giáo viên tổ chức hoạt động học
 • Thực hiện sinh động việc chuyển giao nhiệm vụ học tập; tổ chức chuỗi hoạt động học đầy đủ, phù hợp; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ tích cực.
 • Vận dụng hiệu quả, sinh động các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; sử dụng và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.
 • Mức độ hiệu quả hoạt động của Giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.
 • Kiến thức chính xác, khoa học; thực hiện hợp lý, hiệu quả việc lồng ghép các thông tin, kiến thức thực tiễn, tích hợp; hướng dẫn tự học.
 1. Học sinh thực hiện hoạt động học
 • Học sinh tích cực, chủ động, hợp tác cùng nhau và cùng giáo viên trong thực hiện các hoạt động học tập.
 • Các đối tượng học sinh đều tham gia vào các hoạt động học, phù hợp với trình độ bản thân.
 • Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
 • Học sinh vận dụng được các kiến thức, kỹ năng, thái độ vào các luyện tập, tình huống cụ thể, thực tiễn cuộc sống.
Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm đi Chùa Tam Chúc

Tiêu Chí Bổ Sung

Các tiêu chí phân tích và rút kinh nghiệm tiết dự giờ có thể được phân tích chi tiết hơn như sau:

Cách Nhận Xét và Đánh Giá Tiết Dự Giờ Giáo Viên Hay

Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

Biên Bản Rút Kinh Nghiệm Sau Giờ Dạy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN

V/v Tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy chuyên đề ……

theo hướng nghiên cứu bài học – Năm học ……

I/ – THỜI GIAN:

 • Vào lúc ….. ngày …. tháng ….. năm ……
 • Địa điểm: Phòng …..
 • Người chủ trì:…….
 • Thành phần: ……

II/ NỘI DUNG:

1- Tổ trưởng nêu mục đích và yêu cầu của phiên họp:
Qua dự giờ tiết dạy minh họa, các thành viên trong tổ góp ý tạo điều kiện cho giáo viên dạy chia sẻ cảm nhận, bày tỏ những cái tâm đắc, hoặc những điều chưa hài lòng về tiết dạy. Suy ngẫm và chia sẻ các ý kiến của giáo viên về bài học sau khi dự giờ.

 • Sau khi dự giờ người dự đưa ra minh chứng về những gì nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề của học sinh trên lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả tiết dạy.
 • Lưu ý: không xếp loại giờ dạy minh hoạ trong sinh hoạt CM theo NCBH.

2- Ý kiến của giáo viên dạy:

 • Đại diện tự nhận xét giờ dạy như sau:

Ưu điểm:

 • Giáo viên có thời gian chuẩn bị.
 • Tiết dạy đã được các thành viên trong tổ góp ý cho kế hoạch bài dạy, tiến trình dạy.
 • Được trao đổi đóng góp từ các thành viên trong tổ để hạn chế tối đa những thiếu sót trong tiết dạy.
 • Máy móc thiết bị hoạt động tốt, thuận lợi cho quá trình giảng dạy.
 • Bài giảng thực hiện đúng kế hoạch.

Hạn chế:

 • ……
 • ……
 1. Nội dung 1: ……
  Tiêu chí 1 – Nhận xét:
  Ưu điểm: ……..
  Tồn tại:
 • Giáo viên cần nắm bắt đối tượng học sinh có thể khai thác bằng hình ảnh và đặt câu hỏi thì học sinh sẽ để trả lời, vì đối tượng học sinh trong lớp yếu nhiều.
Xem Thêm Bài Viết  Hệ số co giãn của cầu theo giá, theo thu nhập và theo hàng hóa liên quan

Tiêu chí 2 – Nhận xét:
Ưu điểm:

 • Học sinh đều tham gia vào các hoạt động học, phù hợp với trình độ của bản thân.
 • Có nhiều em năng nổ tích cực phát biểu bài nhiều lần.
  Tồn tại:
 • Học sinh tham gia vào các hoạt động chưa đồng đều, tập trung nhiều vào một số học sinh giỏi.
 • Còn một số em thiếu tập trung vào hoạt động học tập, chưa mạnh dạn, phát biểu.

Tiêu chí 3 – Nhận xét:
Ưu điểm:

 • Kết quả học tập, học sinh nắm bài khá vững chắc các hoạt động của học sinh.
 • Các em vận dụng linh hoạt có hiệu quả các kiến thức trong tiết học, nắm được kiến thức trọng tâm của bài.
  Tồn tại:
 • Nêu thêm vai trò của đường lưỡi bò cho học sinh như thế nào để học sinh phân tích.

Tiêu chí 4 – Nhận xét:
Ưu điểm:

 • Thực hiện đầy đủ chuỗi hoạt động.
 • Kỹ năng đặt câu phù hợp thực tế đúng yêu cầu.
 • Liên hệ nhiều đến thực tế về các địa điểm du lịch biển đảo.
  Tồn tại: Không
 1. Nội dung 2: Giáo viên tổ chức hoạt động học
  5- Rút kinh nghiệm:
  Ưu điểm:
 • Giáo viên giao nhiệm vụ tổ chức thảo luận 3 nhóm số lượng học sinh nhiều.
 • Giải thích rõ ràng về các đặc quyền kinh tế.
 • Giáo viên mở rộng kiến thức nhiều, có liên hệ thực tế, hình ảnh phù hợp.
 • Tổ chức chuỗi hoạt động học đầy đủ, phù hợp logic.
  Tồn tại: Sử dụng phương pháp phù hợp hơn để phát huy tích cực.

6- Rút kinh nghiệm:
Ưu điểm:

 • Giáo viên vận dụng hiệu quả, sinh động các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
 • Sử dụng và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị dạy học.
  Tồn tại: Không

7- Rút kinh nghiệm:
Ưu điểm:

 • Giáo viên phân tích đánh giá kết quả hoạt động của học sinh trong quá trình hoạt động khá kịp thời, đầy đủ.
  Tồn tại: Không

8- Rút kinh nghiệm:
Ưu điểm:

 • Giáo dục kỹ năng sống ý thức bảo vệ môi trường biển.
 • Có quan tâm hướng dẫn tự học, như việc ghi chú và giúp đỡ học sinh kịp thời.
  Tồn tại: Khâu thảo luận còn mất nội dung nhiều, bởi câu hỏi thảo luận phạm vi quá rộng.
 1. Nội dung 3: Kế hoạch và tài liệu dạy học
  9- Rút kinh nghiệm:
  Ưu điểm:
 • Xác định đầy đủ và hợp lý mục tiêu, nội dung.
 • Phương pháp và các phương tiện, thiết bị dạy học trong kế hoạch bài học được khai thác kĩ, có ý tưởng hay.
  Tồn tại: Không
Xem Thêm Bài Viết  Mã X2 Kinh Nghiệm Trong Blox Fruit

10- Rút kinh nghiệm:
Ưu điểm:

 • Thiết kế bài học rõ ràng, đầy đủ, hợp lý chuỗi hoạt động học của học sinh có hệ thống.
 • Kế hoạch bài học phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học. Đảm bảo nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng.
  Tồn tại: Bên cạnh kỹ năng học sinh tự rút ra bài học thông qua tìm hiểu, giáo viên cũng cần có nội dung trình chiếu cho phần kiến thức bài học (mục 1).

4- Tổ trưởng kết luận:

 • Giáo viên đã thực hiện bài giảng đúng theo sự đóng góp ý kiến của tổ, người dạy có nhiều sáng tạo.
 • Giáo viên có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, phương tiện dạy học.
 • Chuyên đề đã giúp các thành viên trong tổ có sự thay đổi cách nhìn, cách đánh giá học sinh qua giờ dạy.
 • Các thành viên trong tổ cần nghiêm túc thực hiện các kết quả nghiên cứu thực tế rút ra từ chuyên đề.
 • Chú ý về cách bố trí chỗ ngồi cho học sinh, phân chia nhiều nhóm nhỏ, số lượng không hạn chế, cố gắng làm sao để học sinh có tư thế ngồi thoải mái quan sát trên bản, thảo luận thuận lợi trong suốt tiết học.
 • Không nhất thiết đánh giá hết các nhóm học sinh đã thảo luận mà có thể chọn 2 hoặc 3 nhóm để cho các nhóm khác nhận xét đánh giá. Như vậy sẽ không mất nhiều thời gian.
 • Thống nhất thay đổi những nội dung còn hạn chế ở trên để áp dụng ở các lớp sau, năm sau.

Biên bản kết thúc vào lúc ……… cùng ngày.

TỔ TRƯỞNG THƯ KÝ
……………..

Gia sư Glory

Rate this post