Mẫu Giấy Xác Nhận Kinh Nghiệm Làm Việc

Xác nhận kinh nghiệm làm việc là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình xin việc. Bạn cần có một giấy xác nhận thời gian công tác chính thức từ cơ quan, đơn vị mà bạn đã từng làm việc để chứng minh kinh nghiệm của mình. Bài viết này sẽ cung cấp một mẫu giấy xác nhận thời gian công tác để bạn tham khảo.

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác

Để tải về mẫu giấy xác nhận thời gian công tác, bạn có thể truy cập Gia sư Glory.

Cùng nhau tìm hiểu chi tiết nội dung mẫu giấy xác nhận thời gian công tác:

1. Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1)…, ngày….tháng….năm 20….

GIẤY XIN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi: ….(2)

Họ và tên:…..Sinh ngày:….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …..

Ngày cấp: …. Nơi cấp: Công an tỉnh …

Trình độ chuyên môn:…(3)

Hộ khẩu thường trú: ….

Chỗ ở hiện tại: ….

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận các nội dung sau:

 • Tôi đã (hoặc đang) công tác tại: Công ty…

 • Địa chỉ:…

 • Điện thoại:… Fax:…

 • Thời gian công tác: từ ngày … /… /… đến ngày … /… /…

 • Loại hợp đồng lao động:..(4)

 • Vị trí đảm nhiệm:…(5)

 • Công việc chính được giao…..(6)..

 • Lý do xin xác nhận công tác:…

 • Nhận xét trong quá trình công tác:….(7)

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN (ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NƠI LÀM VIỆC (ký, ghi họ tên, xác nhận) (8)

2. Mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc

Để tải về mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc, bạn có thể truy cập Gia sư Glory.

Cùng nhau tìm hiểu chi tiết nội dung mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(1)…, ngày….tháng….năm 20….

Xem Thêm Bài Viết  Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô Có đáp án

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ

Kính gửi: ….(2)

Họ và tên:….Sinh ngày:….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ….

Ngày cấp: … Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình làm việc thực tế của tôi tại cơ quan/đơn vị như sau:

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

3. Hướng dẫn cách viết giấy xác nhận thời gian công tác, xác nhận thời gian làm việc

(1) Địa danh của người viết đơn là nơi thường trú hoặc tạm trú của người viết đơn, cũng có thể là nơi làm việc của người viết đơn.

(2) Kính gửi Ban giám đốc/thủ trưởng đơn vị hoặc các bộ phận khác có thẩm quyền.

(3) Trình độ chuyên môn là trình độ được đào tạo cao nhất tại thời điểm kê khai. Ví dụ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, …

(4) Ghi rõ loại hợp đồng đang làm việc tại Công ty/đơn vị, đó có thể là hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm; hợp đồng mùa vụ dưới 03 tháng hoặc hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng; hợp đồng học việc; hợp đồng thử việc…

(5) Vị trí Công ty giao đảm nhiệm vào thời điểm kê khai. Ví dụ: Trưởng phòng hành chính – nhân sự; Chuyên viên tư vấn pháp lý; …

(6) Ví dụ: tư vấn pháp lý chuyên về lĩnh vực dân sự, phó phòng thường trực hành chính – nhân sự chuyên về việc tuyển dụng nhân viên, …

(7) Tự nhận xét bản thân trong quá trình công tác tại cơ quan/đơn vị.

(8) Ví dụ: Xác nhận toàn bộ nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế của Anh/Chị …… nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.

4. Các lưu ý khi xin xác nhận thời gian làm việc

 • Trình bày rõ khoảng thời gian hoặc ngày, tháng, năm bạn muốn xác nhận thời gian làm việc;
 • Trình bày rõ vị trí công việc và những công việc được phân công cụ thể trong khoảng thời gian làm việc;
 • Nêu rõ lý do để xin giấy xác nhận thời gian làm việc. Ví dụ: do tôi cần xin giấy xác nhận thời gian làm việc tại cơ quan/đơn vị để làm thủ tục xin visa du học…;
 • Đề nghị ban giám đốc/thủ trưởng đơn vị xem xét và giải quyết;
 • Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.
 • Xác nhận của Cơ quan/đơn vị xác nhận phải được Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan/đơn vị xác nhận đó và đóng dấu.
Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Mua Nồi Chiên Không Dầu

5. Thời gian công tác để được xét tuyển đặc cách viên chức

Tóm tắt câu hỏi

Chào Luật sư! Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, đang công tác giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hội An, Quảng Nam. Ngày 1/9/2012 tôi được tuyển dụng vào dạy tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo quyết định tuyển dụng của phòng Giáo dục đào tạo, mức lương là 85%, hợp đồng lao động xác định không thời hạn. ngày 1/11/2012 tôi được hưởng 100% lương theo luật lao động, hiện hany, tại thành phố đang có đợt xét tuyển viên chức đặc cách. Xin hỏi trường hợp của tôi có đủ điều kiện về năm công tác để xét tuyển đặc cách hay không?

Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Điều 14 quy định về xét tuyển đặc cách.

Trường hợp của bạn muốn hỏi về điều kiện thời gian công tác, thì ngoài ra, tại điểm a Khoản 1 Điều 17 Thông tư 15/2012/TT-BNV cũng hướng dẫn cụ thể về xác định điều kiện năm công tác để được đặc cách xét tuyên viên chức.

Như vậy, theo quy định trên, việc xét tuyển viên chức đặc cách được căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo thông tin bạn cung cấp, trường hợp bạn đã đã công tác từ năm 2012, đến nay là năm 2016, tức là đã có trên 3 năm kinh nghiệm công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động cần tuyển. Tuy nhiên, bạn còn phải bảo đảm điều kiện là trong thời gian công tác không bị vi phạm pháp luật đến mức xử lý kỷ luật, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì mới bảo đảm điều kiện để được đặc cách xét tuyển viên chức.

6. Thời gian công tác tính thâm niên đối với nhà giáo

Tóm tắt câu hỏi

Xin luật sư tư vấn cho tôi trường hợp sau: Một giảng viên đại học giảng dạy được tuyển dụng năm 2004 ở trường đại học A, công tác đến năm 2012, sau đó nhà trường cho thôi việc (không phải là chuyển công tác) và được tuyển dụng ở một trường đại học B vào tháng 1/2013, đến tháng 1/2014 hết tập sự, đến nay 3/2017 thì thâm niên nhà giáo được tính như thế nào? Thời gian công tác ở trường A có được tính để hưởng thâm niên nhà giáo không? Tôi xin chân thành cám ơn.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Du Lịch Cát Bà

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Ngoài ra căn cứ Điều 2 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, sửa đổi bổ sung tại Thông tư 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP.

Như vậy, nếu bạn có thời gian giảng dạy từ đủ 5 năm trở lên, đồng thời khoảng thời gian này là liên tục, không bị ngắt quãng thì bạn đủ điều kiện hưởng thâm niên nhà giáo. Đối với trường hợp của bạn, đã bị ngắt quãng một năm do đó sẽ không được cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên.

7. Mốc thời gian tính thời gian công tác được trợ cấp chuyển vùng?

Tóm tắt câu hỏi

Thưa tổng đài tôi đã đọc bài viết của tổng đài nhưng tôi còn thắc mắc về mốc tính thời gian công tác được trợ cấp chuyển vùng là tính từ lúc được tuyển dụng hay lúc được vào biên chế chính thức ạ. Rất mong tổng đài trả lời giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn ạ ?

Luật sư tư vấn:

 • Căn cứ Điều 2, Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

 • Căn cứ Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC có hướng dẫn cụ thể Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

 • Căn cứ Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, trợ cấp chuyển vùng khi làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP nêu trên, thời điểm tính trợ cấp là trong thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Tức trong trường hợp của bạn, thời điểm tính trợ cấp chuyển vùng là từ thời điểm bạn được tuyển dụng vào công tác.

Rate this post