Mẫu Bản Kiểm điểm Rút Kinh Nghiệm

blog-new
Ảnh minh họa: Cách viết bản kiểm điểm rút kinh nghiệm [Chi tiết 2023]

1. Bản kiểm điểm là gì?

Có lẽ bản kiểm điểm là một thứ rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Vậy bản kiểm điểm được hiểu như thế nào?

Bản kiểm điểm cá nhân là do chính cá nhân tự viết để nhắc nhở, nhận xét và đánh giá hành vi của bản thân mình. Đây là hình thức tự nhận lỗi và tự nhìn lại hành vi của mình.

Bản kiểm điểm được sử dụng rất phổ biến đối với học sinh, đảng viên, công chức và nhiều người khác.

2. Mẫu bản điểm rút kinh nghiệm là gì?

Bản kiểm điểm rút kinh nghiệm là một loại văn bản do cá nhân soạn thảo hoặc điền theo mẫu có sẵn. Nó được sử dụng để trình bày về một sự việc hay lỗi lầm đã xảy ra trong quá trình công tác, học tập hoặc làm việc trong một khoảng thời gian nhất định. Bản kiểm điểm này giúp chỉ ra những lỗi vi phạm, những mặt còn hạn chế và rút ra kinh nghiệm để cải thiện trong tương lai.

Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm thường được áp dụng cho học sinh, sinh viên, công chức, nhân viên… khi cần kiểm điểm hoặc báo cáo khuyết điểm hay lỗi của cá nhân trong một sự việc nào đó. Đây là cách để tự đánh giá mức độ vi phạm và tìm ra giải pháp để phát triển tốt hơn.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Mở Quán Kem Tươi

3. Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Tôi tên………………………………………………..
Đơn vị………………………………………………..
Chức vụ………………………………………………..
Nhiệm vụ được giao……………………………………..

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:
…………………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Xác định lỗi:
…………………………………………………….

……………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm:
…………………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:
……………………………………………………………

Tự nhận hình thức kỷ luật:
……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Ngày … tháng … năm …
Người viết kiểm điểm

4. Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên là: …………………………..
Sinh ngày: … tháng ….. năm …..
Số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân: …
Cấp ngày: ….. háng ….. năm ….. tại ……….
Hiện đang cư trú tại địa chỉ: ………………….
Hiện nay, tôi đang làm việc tại bộ phận: ….
Chức vụ: ……………………………………………..

Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau:
…………………………………………………….

Trong sự việc vừa nêu trên, tôi nhận thấy bản thân mình có lỗi:…..
Nguyên nhân dẫn đến sai phạm/ lỗi trên: ….
Hậu quả: ……………………………………………..

Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật:…..

Tôi hứa lần sau sẽ không vi phạm: ……………

Tôi cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Tế Vi Mô Trắc Nghiệm

………, ngày….tháng….năm……
Người viết kiểm điểm

5. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm chuẩn

Với mỗi hình thức kiểm điểm nêu trên, cách viết bản kiểm điểm cũng thực hiện khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn cách viết chi tiết cho từng loại kiểm điểm nêu trên:

5.1 Kiểm điểm khi vi phạm kỷ luật

Với hình thức kiểm điểm này, hiện nay không có mẫu chính xác. Tuy nhiên, về bố cục cũng như nội dung cần phải có của bản kiểm điểm khi cá nhân, tổ chức vi phạm kỷ luật, nội quy, quy chế sẽ gồm những thông tin sau đây:

  • Cơ quan nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Trường hợp học sinh, sinh viên, người quản lý trực tiếp bao gồm giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu trường học. Trường hợp công nhân, nhân viên, người lao động, người quản lý trực tiếp bao gồm ban giám đốc, trưởng bộ phận, trưởng phân xưởng, trưởng phòng…

  • Thông tin của người viết kiểm điểm: Tên, chức vụ, công việc, lớp học…

  • Nội dung kiểm điểm: Trình bày cụ thể, rõ ràng về nội dung sự việc, hành vi vi phạm, hậu quả gây ra (nếu có), nguyên nhân vi phạm, những ai thực hiện và các nội dung khác tùy vào hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức.

  • Cam kết của người viết bản kiểm điểm: Cam kết sửa đổi, không tái phạm lỗi.

5.2 Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên… khi kiểm điểm cuối năm thường không có mẫu thống nhất. Tuy nhiên, với các đối tượng như Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, điều này là yêu cầu bắt buộc và được quy định cụ thể tại các văn bản liên quan.

Xem Thêm Bài Viết  Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non 4 5 Tuổi

Với những đối tượng không có biểu mẫu cụ thể, nội dung bắt buộc phải có thông tin về cơ quan tiếp nhận, người viết kiểm điểm cùng với ưu điểm, nhược điểm, kết quả đạt được và các mức xếp loại tự nhận.

Với Đảng viên, nội dung bản kiểm điểm bao gồm:

  • Thông tin chi tiết về Đảng viên: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ trong Đảng, chính quyền…

  • Ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm của Đảng viên trong quá trình tự rèn luyện của năm.

  • Tự nhận mức xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Hãy viết bản kiểm điểm rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công việc và học tập của bạn!

Tìm hiểu thêm về Gia sư Glory

Rate this post