Kinh Nghiệm Xin Giấy Chuyển Viện

Bạn đã từng gặp phải tình huống khi nhập viện và bác sĩ yêu cầu bạn phải chuyển đến một cơ sở khám chữa bệnh khác? Để hưởng lợi từ bảo hiểm y tế, bạn cần thực hiện đúng các thủ tục cụ thể để đảm bảo quyền lợi của mình. Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu về căn cứ pháp lý để biết rằng chúng ta nằm trong đúng vị trí.

Căn cứ pháp lý

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 và các thông tư liên quan như Thông tư 40/2015/TT-BYT, Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế đều có quy định về chuyển tuyến và giấy chuyển viện. Còn Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính Phủ năm 2018 cũng có quy định về sử dụng giấy chuyển tuyến. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về quy trình xin giấy chuyển viện.

Chuyển tuyến bảo hiểm y tế

Hiện nay, có nhiều trường hợp khi nhập viện, bệnh nhân phải chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh khác để thực hiện yêu cầu chuyên môn. Để hưởng lợi từ bảo hiểm y tế, bạn cần tuân thủ các thủ tục cụ thể để bảo đảm quyền lợi của mình.

Các trường hợp chuyển tuyến bảo hiểm y tế gồm có:

  • Các bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám chữa bệnh, danh mục kỹ thuật mà các bệnh đó đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt.
  • Các bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám chữa bệnh, danh mục kỹ thuật mà các bệnh đó đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt, nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám chữa bệnh không đủ để thực hiện chẩn đoán và điều trị.
Xem Thêm Bài Viết  Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô Có đáp án

Thủ tục xin giấy chuyển viện

Theo quy định tại thông tư số 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế, để chuyển tuyến từ tuyến dưới lên tuyến trên, cần tuân thủ các điều kiện và thủ tục sau đây:

  • Bệnh nhân phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến, trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh tuyến 4.
  • Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thông báo và giải thích rõ lý do chuyển tuyến cho bệnh nhân hoặc người đại diện hợp pháp.
  • Cơ sở khám chữa bệnh ký giấy chuyển tuyến theo mẫu quy định.
  • Trong trường hợp bệnh nhân cấp cứu, cơ sở khám chữa bệnh cần liên hệ với cơ sở khám chữa bệnh dự kiến đến để kiểm tra tình trạng bệnh nhân trước khi chuyển.
  • Trong trường hợp bệnh nhân cần sự hỗ trợ kỹ thuật, cơ sở khám chữa bệnh cần thông báo cụ thể tình trạng và yêu cầu hỗ trợ để cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển đến có biện pháp xử trí phù hợp.
  • Cơ sở khám chữa bệnh giao giấy chuyển tuyến cho người hộ tống hoặc người đại diện hợp pháp của bệnh nhân để chuyển tới cơ sở khám chữa bệnh dự kiến.
  • Cơ sở khám chữa bệnh bàn giao người bệnh và giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển đến.

Thời hạn của giấy chuyển tuyến

Theo quy định tại thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký. Tuy nhiên, theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, không có quy định cụ thể về giá trị sử dụng của giấy chuyển tuyến. Mặc dù vậy, trong thực tế hiện tại, giấy chuyển tuyến vẫn được sử dụng trong thời gian quy định.

Xem Thêm Bài Viết  Kinh Nghiệm Uống Viên Trắng Da

Đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh đến hết ngày 31 tháng 12, giấy chuyển tuyến sẽ có giá trị đến hết đợt điều trị nội trú đó.

Như vậy, theo quy định pháp luật, giấy chuyển tuyến được cấp bởi bệnh viện khi đáp ứng những điều kiện nhất định và tuân thủ một quy trình cụ thể nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bệnh nhân.

Đừng quên, Gia sư Glory luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với những thông tin bổ ích. Hãy truy cập Gia sư Glory để biết thêm chi tiết.

Rate this post