Công thức logarit, tính chất và các dạng toán logarit

Logarit – một chủ đề quan trọng trong toán học, hiện cũng đóng một vai trò đáng kể trong giáo dục toán học của học sinh. Cùng nhau tìm hiểu về các công thức, tính chất và các dạng toán logarit phổ biến để áp dụng vào thực tế.

Logarit và tính chất

Logarit là một hàm toán, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như toán học, khoa học, máy tính và tài chính. Tính chất quan trọng của logarit là chuyển đổi tỷ lệ giữa hai số thành một số nguyên. Điều này giúp xác định mức độ tăng hoặc giảm của hai số đó so với nhau.

Công thức logarit

Công thức logarit có dạng:

loga(b) = x

Ở đây:

 • a là một số dương (cơ sở)
 • b là một số dương (đối số)
 • x là một số nguyên (logarit)

Công thức trên nói rằng logarit của b theo cơ sở a bằng x nếu và chỉ nếu a^x = b.

Ví dụ, logarit của 100 theo cơ sở 10 là 2, vì 10^2 = 100.

Các công thức logarit

Có một số công thức quan trọng về logarit, bao gồm:

 1. Quy tắc cộng: loga(b) + loga(c) = loga(bc)
 2. Quy tắc nhân: loga(b) loga(c) = loga(b c)
 3. Quy tắc chia: loga(b / c) = loga(b) – loga(c)
 4. Quy tắc lũy thừa: loga(b^x) = x * loga(b)
 5. Quy tắc đảo ngược: a^loga(b) = b
 6. Quy tắc của logarit tự nhiên: log(b) = log(e) * ln(b), trong đó e là số Euler.
Xem Thêm Bài Viết  STT Zalo: Tâm Trạng, Bá Đạo, Hài Hước

Công thức đạo hàm logarit

Công thức đạo hàm logarit của một hàm số y = f(x) tại một điểm a là đạo hàm của hàm logarit của f(x) tại điểm a. Công thức cụ thể của đạo hàm logarithm là:

d/dx (log(f(x))) = f'(x) / f(x)

Trong đó, log là hàm logarit với cơ sở mặc định là e, và f'(x) là đạo hàm của hàm số f(x) tại điểm x.

Công thức mũ logarit

Mũ logarit là một hàm liên quan đến logarit cơ bản. Nó cung cấp một cách để tính giá trị của một logarit với một cơ sở bất kỳ. Công thức chung của mũ logarit là:

a^b = log_a(b)

Trong đó, a là cơ sở của logarit và b là số cần tính logarit.

Logarit – Khái niệm và tính chất

Logarit là phép toán nghịch đảo của lũy thừa. Nó giúp chúng ta tìm ra số mũ cơ số để tạo thành một số khác. Logarit có thể hiểu là phép nhân được lặp lại.

Logarit được phát minh bởi nhà toán học John Napier.

Tính chất của logarit bao gồm:

 • Tính chất 1: Tổng của hai logarit nhân với nhau chia thành hai logarit riêng biệt bằng phép cộng.
 • Tính chất 2: Hiệu của hai logarit chia cho nhau chia thành hai logarit bằng phép trừ. Logarit cơ sở x trừ đi logarit cơ sở y.
 • Tính chất 3: Nếu đối số của logarit có số mũ r, thì số mũ sẽ thành số chia cho logarit.
 • Tính chất 4: Nếu đối số bằng 1, kết quả logarit luôn bằng 0. Tính chất chính xác với bất kỳ số nào có số mũ bằng 0 sẽ bằng 1.
 • Tính chất 5: Biến đổi cơ số. Mỗi logarit chia cho một logarit khác nếu 2 logarit đều có cơ số giống nhau. Logarit mới sẽ có đối số a của mẫu số biến đổi thành cơ số mới và đối số x số tử số trở thành đối số mới.
 • Tính chất 6: Công thức logarit của một tích.
Xem Thêm Bài Viết  Hình nền We Bare Bears đẹp

Cách giải logarit

Có các phương pháp giải logarit như sau:

 1. Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức logarit.
 • Bước 1: Biến đổi biểu thức chứa logarit sử dụng tính chất của logarit.
 • Bước 2: Tính toán dựa vào thứ tự phép tính. Nhân, chia trước, sau đó cộng, trừ.
 1. Dạng 2: So sánh các biểu thức chứa logarit.
 • Bước 1: Đưa các logarit về cùng cơ số.
 • Bước 2: Dùng tính chất của logarit để đơn giản hóa biểu thức.
 • Bước 3: So sánh biểu thức, vẫn áp dụng tính chất so sánh logarit.

Với kiến thức về logarit và các dạng toán phổ biến, chúng ta có thể áp dụng chúng vào việc giải quyết các bài toán phức tạp một cách dễ dàng và hiệu quả.

Để nắm vững và ứng dụng thành thạo các kiến thức về logarit, hãy cùng tìm hiểu thêm và áp dụng trong các bài tập và bài toán.

Rate this post