TRUNG TÂM GIA SƯ GLORY    -    TRUNG TÂM UY TÍN TẠI HẢI PHÒNG.    ĐỊA CHỈ: NGÕ 275 ĐÔNG KHÊ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xây dựng Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam - Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch

 23:53 19/12/2021

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phê phán, bóp méo. Họ cho rằng, không có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản,... Chính vì vậy, việc nhận diện và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về nội dung này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Tiểu luận triết học Mác Lênin

Tiểu luận triết học | Vận dụng quan điểm triết học Mác Lêin phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 14:58 18/11/2021

Tháng 12 năm 1986, đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp và đề ra đường lối đổi mới kinh tế. Đó là chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Hơn 10 năm qua, việc chuyển đổi kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội.
Tính tất yếu khách quan của việc phát triển Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tính tất yếu khách quan của việc phát triển Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 15:40 21/10/2021

Các bạn thấy rằng, kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà hầu hết các quốc gia hiện nay đang thực hiện, tuy nhiên cách thức xây dựng, triển khai mô hình này có sự khác biệt giữa các nước do đặc điểm riêng về văn hóa, chính trị, xã hội. Đối với Việt Nam, chúng ta bắt tay xây dựng Kinh tế thị trường chúng ta khẳng định: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ.
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây