TRUNG TÂM GIA SƯ GLORY    -    TRUNG TÂM UY TÍN TẠI HẢI PHÒNG.    ĐỊA CHỈ: NGÕ 275 ĐÔNG KHÊ, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử là lĩnh vực giá trị mà mỗi dân tộc đều gìn giữ và tự hào. Những bài viết dưới đây, nội dung chủ yếu cung cấp những giá tri Lịch sử Đảng Cộng sản VIệt Nam và những nét văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc

Sự ra đời của ĐCSVN

Slide | Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên

 •   25/04/2022 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Download file powepoint dưới đây.
Luận cương chính trị tháng 10/1930 do Trần Phú

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930, như thế nào?

 •   14/03/2022 05:21:00 PM
 •   Đã xem: 3898
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Trần Phú chủ trì đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương
Phong trào cách mạng Việt Nam

Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1931

 •   14/03/2022 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 1751
 •   Phản hồi: 0
Bối cảnh lịch sử quốc tế những năm 1930 – 1931 hết sức phức tạp. Các nước tư bản phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 - 1933, điều này tác động tới chính sách khai thác thuộc địa ở Đông Dương. Các phong trào cách mạng chống Pháp của dân tộc ta giai đoạn này có nhiều phát triển mới...
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng như thế nào?

 •   07/03/2022 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 2344
 •   Phản hồi: 0
Cuối năm 1929, ở Việt nam bấy giờ tồn tại 3 tổ chức cộng sản cùng hoạt động theo khuynh hướng vô sản. Tuy nhiên, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một đảng cộng sản thống nhất. Đó chính là lý do dẫn đến Hội nghị thành lập đảng từ 6/1 - 7/2/1930
Các phong trao yêu nước ở Việt Nam

Sự chuyển biến của phong trào yêu nước Việt Nam tác động các tổ chức cộng sản ra đời như thế nào?

 •   07/03/2022 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 988
 •   Phản hồi: 0
Năm 1929, với sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng trong nước, làm cho khuynh hướng cứu nước giải phóng dân tộc theo con đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc ngày càng chiếm ưu thế.
Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới như thế nào?

 •   29/12/2021 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 2598
 •   Phản hồi: 0
Đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới được thực hiện qua 2 giai đoạn: 1986 - 1996 và 1996 - nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính của 2 giai đoạn này nhé.
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội nghị thành lập Đảng diễn ra như thế nào?

 •   02/12/2021 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 1021
 •   Phản hồi: 0
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Việt Nam và Hội nghị thành lập Đảng ở Hương Cảng - Trung Quốc ẩn chứa nhiều điểm đáng nghiên cứu....
Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng

 •   06/09/2021 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 11099
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Chính Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp và quyết định đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện qua quá trình chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng.
Liên hệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây